- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور: مطالعه‌ای آمیخته - منتشرشده در 1399/9/10
هادی ثنائی پور*
XML ارائه مدل شایستگی های مدیریتی در سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1399/10/15
احمدعلی صادقی، محمد علی حسینی*، کامران محمد خانی
XML تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1399/10/15
الله محمد آقائی*، مجید مداح
XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - پذیرفته شده در 1399/10/15
سید رستم اسداله زاده بالی، مرجان دامن کشیده*، منیژه هادی نژاد، غلامرضا گرایی نژاد، هوشنگ مومنی وصالیان
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور: مطالعه‌ای آمیخته - پذیرفته شده در 1399/10/15
دکتر هادی ثنائی پور*
XML شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل با روش نظریه پردازی زمینه بنیان - پذیرفته شده در 1399/5/7
رضا حیدری، فرزانه حیدرپور*، آزیتا جهانشاد
XML بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر اقتدار سازمان مالیاتی بر اثر عدالت توزیع و عدالت رویه‌ای بر تمکین داوطلبانه مالیاتی - پذیرفته شده در 1399/10/15
محمود علیزاده، مهری علیمرادی، درخشان حیدری، حدیث عبدی*
XML ارایه مدل حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک برای بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران - پذیرفته شده در 1399/3/20
دکتر نگار خسروی پور*، دکتر محسن حمیدیان، آقای محمدرضا عبدی
XML قواعد عمومی قراردادها و قواعد ضد خودداری و فرار از پرداخت مالیات - پذیرفته شده در 1399/5/7
آقای رضا چراغی، دکتر منصور امینی*، دکتر ولی رستمی
XML ارزیابی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد مدل‌های میانگین‌گیری پویا (TVP DMA) - پذیرفته شده در 1399/4/24
سعید توتونچی ملکی*، یگانه موسوی جهرمی، محسن مهرآرا
XML بررسی انگیزه های اجتناب مالیاتی در شرکتهای دولتی بر مبنای دوره تصدی مدیر عامل - پذیرفته شده در 1399/5/7
محسن رشیدی*، مهرشاد محمدی راد
XML الگوی مطلوب تمکین مالیاتی در ایران: الگویی ترکیبی - پذیرفته شده در 1399/5/7
سلمان ایزدی*، سید احمد حبیب‌نژاد، سید حسین رحمت‌اللهی
XML شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارزش‌‌افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر حد‌‌آستانه ثبت‌نام - پذیرفته شده در 1399/5/7
دکتر پریسا مهاجری*، دکتر رضا طالبلو، خانم لیلا ستاره ای
XML ارائه مدل پیش بینی فرار مالیاتی برمبنای الگوریتم درخت تصمیم ID3 و شبکه بیزین - پذیرفته شده در 1399/5/7
دکتر سیدحسین نسل موسوی*، دکتر میرسعید حسینی شیروانی، آقای محمود نظرپور
XML ارائه مدل دینامیکی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1399/3/20
امیر احمد مهدیان راد، سیدمهدی الوانی*، صفر فضلی
XML پرتوافکنی به مفهوم عدالت در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1399/10/15
آیت مولائی*
XML بررسی حقوقی شرایط قرار تأمین مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1398/9/16
آقای مرتضی سرائی*، آقای ولی رستمی، آقای یداله دادگر، آقای محمد راسخ
XML بررسی قانون زکات در ایران - پذیرفته شده در 1398/8/28
سيد ضیاء الدین کیاالحسینی*
XML بررسی اثر شوک مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - پذیرفته شده در 1398/10/11
دکتر صابر خداوردیزاده*، دکتر یاور دشتبانی
XML اثر اعمال مالیات سبز بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD - پذیرفته شده در 1399/10/15
مارال اسکندری*، جمشید پژویان، تیمور محمدی، فرهاد غفاری
XML بررسی چالش های فراروی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک - پذیرفته شده در 1399/10/15
رضا طاهری بروجنی*، دکتر رضا حسینی
XML رتبه بندی عوامل رفتاری مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان - پذیرفته شده در 1398/9/16
فرخ برزیده*، درده سجاد ابراهیمی
XML بررسی تاثیر سبک رهبری بر تعهدسازمانی و جوسازمانی سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1398/9/18
دکتر علیرضا زمانی*، دکتر علیرضا چناری
XML تاملی در نظام دادرسی مالیاتی (اداری – قضایی) ایران و آمریکا - پذیرفته شده در 1399/5/7
آقای مصطفی باقری*، دکتر منوچهر توسلی نایینی، دکتر محمد دالمن پور
XML شناسایی و اعتباریابی شایستگی های مشاغل کلیدی سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی - پذیرفته شده در 1398/9/16
دانشجوی دکتری مانیا اربابی*، استاد عبد الرحیم نوه ابراهیم، دکتر حسن رضا زین آبادی، دکتر اکبر حسن پور
XML برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور - پذیرفته شده در 1398/8/8
خانم فاطمه میرجلیلی، دکتر علی نصیری اقدم*، دکتر پریسا مهاجری، دکتر تیمور محمدی
XML تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تأکید بر راهبردها و چالش‌ها - پذیرفته شده در 1398/7/7
حجت ایزدخواستی*
XML بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه و ایران - پذیرفته شده در 1398/7/7
دکتر سید حسین غفاریان کلاهی*
XML شبیه سازی و پیش بینی اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پذیرفته شده در 1398/7/7
خانم پریسا زارعی*، دکتر سید عبدالمجید جلائی، دکتر زین العابدین صادقی
XML بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اجتناب مالیاتی و اثر تعدیل گر ‌مدیریت سود بر رابطه آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق ‌بهادار تهران - پذیرفته شده در 1398/7/14
آقا محمد علیزاده، آقا جمال جلیلیان*، آقا درخشان حیدری، خانم نسیم طاهرخانی
XML چالش های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران (با نگرشی به سیاست های تقنینی و اجرایی) - پذیرفته شده در 1398/9/16
ر ریحانه عامری*، س سمیرا اصغری، ف فرزانه مجدآبادی، ح حسین علی پور
XML ارائه مدل رابطه ایدئولوژی سیاسی با اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش میانجی‌گری اعتماد اجتماعی به دولت - پذیرفته شده در 1398/10/11
خانم شیرین حقیقی فشی، دکتر بهمن بنی مهد*، دکتر فریدون اوحدی، دکتر بهرام همتی
XML تحلیل پویای مالیات در یک اقتصاد باز کوچک صادر‌کننده نفت با استفاده از سیستم های فازی عصبی - پذیرفته شده در 1399/3/20
ش شهرزاد سیدصالحی*، م مجید صامتی، ک کریم آذربایجانی، م مهدی بصیرت
XML چارچوب شایستگی‌های روسای گروه‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور (یک رویکرد کیفی) - پذیرفته شده در 1398/4/19
آرمان بهراد، مهدی سبک رو*، سید محمد طباطبایی نسب
XML اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای توسعه یافته - پذیرفته شده در 1398/4/24
سهیلا آزادپور*، ابراهیم التجایی، بیژن باصری
XML طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه، ادارات امور مالیاتی استان مازندران) - پذیرفته شده در 1398/10/11
آقای محمدرضا صبح خیز، دکتر علی مهدی زاده اشرفی*، دکتر تورج مجیبی، دکتر محمود اوتادی
XML تعیین تاثیر ویژگی های خانواده در بروز عدم تمکین مالیاتی شرکت‌های خانوادگی- مطالعه موردی شرکت های خانوادگی استان تهران - پذیرفته شده در 1398/4/15
آقای افشین فرهمند، خانم شادی شاهوردیانی*، آقاي حجت اله موسی پور
XML تحلیلی بر بهبود مشارکت مردمی در امور پرداخت مالیات با تاکید برآموزش شهروندی(مورد غرب شهر تهران) - پذیرفته شده در 1398/9/27
دانشجوی دکتری محمدرضا غیاثی*، دکتر مصطفی نیکنامی، دکتر افسانه زمانی مقدم، دکتر کامران محمدخانی
XML ارزیابی پایداری مالیاتی و ریسک مالیاتی آتی شرکت: با تأکید بر نوع مالکیت - پذیرفته شده در 1398/4/15
فرشته دارش، سید علی واعظ*، مهدی بصیرت، احمد کعب عمیر
XML طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در ارتقا اثربخشی و محبوبیت سازمانی - پذیرفته شده در 1397/7/29
امیراحمد مهدیان راد*، پرفسور سیدمهدی الوانی، دکتر صفر فضلی
XML ارزیابی ادراکات و انتظارات پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی و تأثیر آن بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی سازمان - پذیرفته شده در 1397/12/11
آقای محمد توکلی، دکتر شکراله خواجوی*، دکتر هاشم ولی پور
XML رابطه شادی و تمایل به پرداخت مالیاتی: آیا افراد شادتر تمایل بیشتری به پرداخت مالیات دارند؟ - پذیرفته شده در 1398/6/26
دکتر امیرحسین منتظرحجت*، دکتر مسعود خداپناه، دکتر حسن فرازمند، خانم حمیده دلفی
XML درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته (مخارج مالیاتی) و رشد اقتصادی ایران - پذیرفته شده در 1398/6/26
سید نظام الدین مکیان، مجتبی رستمی چقایی*، ابوطالب کاظمی
XML عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان‌های امور مالیاتی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور) - پذیرفته شده در 1397/12/18
آقاي نادر آریا، دكتر جلیل دلخواه*
XML تاثیر شرکت های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ( VAT) - پذیرفته شده در 1397/12/22
ابوالقاسم محمدنزاد عالی زمینی*، فرخ عسکری، زهرا پورزمانی
XML بررسی رابطه دوره تصدی مدیرعامل و برنامه ریزی مالیاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1397/12/18
دکتر علیرضا معطوفی*، آقای محمود نجاری
XML مقایسه کارایی رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی در کشف فرار مالیاتی اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1398/3/19
دکتر بابک جمشیدی نوید، دکتر دلیر ناصرآبادی*، دکتر علی اصغر طاهرآبادی، دکتر مهرداد قنبری
XML پیش‌بینی وصول مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران: با استفاده از زنجیره مارکف و تحلیل طیف منفرد - پذیرفته شده در 1397/7/21
آقا مرتضی روحی*، آقا عزت اله عباسیان، آقا منصور مومنی، آقا حنان عموزاد
XML بهینه سازی اجرای طرح جامع مالیاتی بر اساس شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر از طریق تکنیک تحلیل شبکه ای فازی (FANP) - پذیرفته شده در 1397/9/17
حسین بخشی، محمدرضا عبدلی*، محمد عطایی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست‌گذاری مالیاتی - منتشرشده در 1397/4/20
ابراهیم رضائی*
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست‌گذاری مالیاتی - منتشرشده در 1397/4/20
ابراهیم رضائی*
XML بررسی اثرات اقتصادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) - پذیرفته شده در 1397/12/22
آقای احمد چهرقانی*، دکتر منصور زرانژاد
XML جایگاه اصل تناظر و حق تجدیدنظرخواهی در نظام دادرسی مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1397/12/11
مصطفی السان، داریوش ضرونی*
XML ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید - پذیرفته شده در 1397/4/16
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو*، طیبه امیرمستوفیان
XML تحلیل ماهیت حقوقی دادخواهی مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1397/2/16
محمود پوررضائی فشخامی، ولی رستمی*
XML برآورد شکاف سیاستی و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ایران و ضرورت استخراج چارچوب منطقی برای اعطای معافیت‌ها - پذیرفته شده در 1397/2/8
دکتر پریسا مهاجری، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان*
XML بررسی مشکلات کاربران در پیاده سازی نرم‌افزار E-Ris با استفاده از روش دلفـی در اداره کـل امـور مـالیـاتی جـنوب شـهر تهـران - پذیرفته شده در 1397/2/8
فرهاد حکیمی*، مهرداد مهرکام، حمیدرضا کریمی، علی اکرم میرزایی
XML فهم فرآیند سیاست‌گذاری مالیاتی در ایران: عوامل موثر بر دستورگذاری مالیاتی در سطح ملی و بازیگران آن - پذیرفته شده در 1397/2/8
سیدحسین اخوان‌علوی، اعظم میرزمانی*، علی نقی امیری، حسین اسماعیلی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاستگذاری مالیاتی - پذیرفته شده در 1397/2/8
دکتر ابراهیم رضائی*
XML تحلیل عملکرد، کارایی وصول و چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در ایران - پذیرفته شده در 1397/2/8
حجت ایزدخواستی*، عباس عرب مازار
XML طراحی مدلی برای پیش بینی خوش حسابی مؤدیان بزرگ مالیاتی - پذیرفته شده در 1397/4/31
دکتر رضا تهرانی*، دکتر عزت اله عباسیان، احمد آخوندی سنجانی
XML چالش های حقوق شهروندی و مودیان مالیاتی - پذیرفته شده در 1399/3/20
خانم فائزه خوشحال*، دکتر امین خوشحال
XML آسیب شناسی خط مشی گذاری مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1397/7/21
علی شیخ حسنی، ابوالحسن فقیهی*، کرم اله دانش فرد
XML شیوه های حل و فصل اختلاف مالیاتی در حقوق بین الملل - پذیرفته شده در 1397/4/9
دانشجوی دکتری وحید اسدزاده، دکتر سید قاسم زمانی*، دکتر ولی رستمی
XML اثر نامتقارن مالیات بر توزیع درآمد در ایران - پذیرفته شده در 1397/12/11
اسمعیل ابونوری، محبوبه فراهتی*
XML شناسایی فرآیندهای اجرایی معیوب در حوزه مالیاتی با استفاده از مدل سازی با شبکه‌های پتری ( بخش رسیدگی به عملکرد شرکتها) - پذیرفته شده در 1397/7/29
XML آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه عضو WTO - پذیرفته شده در 1396/10/9
سعیده احمدی، دکتر جمشید پژویان*، دکتر محسن مهرآرا، دکتر عباس معمارنژاد
XML بررسی رضایتمندی مودیان مالیاتی از خدمات مشاوره‌ای بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) - پذیرفته شده در 1397/5/13
جابر لایق*، مهدی ذکی
XML جایگاه اصل عدم تبعیض مالیاتی در پرتو رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران - پذیرفته شده در 1397/6/18
ریحانه دست افکن*، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر یدالله دادگر
XML بررسی مشکلات و چالشهای نظام دادرسی مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1397/4/2
سید یحیی موسوی، احمد ابراهیمی کرهرودی*
XML مدلی برای اندازه‌گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی (در باب اشخاص حقوقی) - پذیرفته شده در 1396/7/16
دکتر جعفر باباجانی، بهروز باقری*
XML مقایسه درجه تصاعد و عدالت مالیاتی خمس ارباح مکاسب با مالیات بر درآمد در ایران (91- 1378) - منتشرشده در 1396/7/25
سيد ضیاءالدین کیاالحسینی*، سيد محسن سجادی، م‍‍ژگان غلامی
XML بررسی اثر سیاستهای قیمتی (مالیاتی) بر مصرف دخانیات - پذیرفته شده در 1397/1/27
محسن حسنی، دکتر بهرام سحابی*، دکتر سجاد فرجی دیزجی، دکتر قهرمان عبدلی
XML چالش‌های استرداد مالیات در نظام مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1397/12/11
آقای صمد قراقیه، دکتر رضا غلامی جمکرانی*، دکتر یوسف تقی پوریان گیلانی
XML ارزیابی شاخص های برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و روش سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور - منتشرشده در 1396/10/19
محمدرضا عبدی*، نگار خسروی پور، محسن حمیدیان
XML تعیین شرایط اقتصادی مطلوب برای اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی و تحلیل تطبیقی آنها با اقتصاد ایران - پذیرفته شده در 1397/5/14
سیاوش جانی*، فرهاد خدادادکاشی، فهیمه دنیابین
XML آزمون رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ترکیب مالیاتی: آزمون علیت در مدلهای داده های تابلویی ناهمسان - پذیرفته شده در 1397/5/17
دکتر ابراهیم رضائی*
XML اولویت بندی راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی - پذیرفته شده در 1397/2/16
خانم زهرا ترکاشوند، دکتر تقی ترابی*، دکتر محمود البرزی، دکتر علی عسکری
XML اثر شوک های مالی و پولی بر عملکرد سیستم مالیاتی ایران در راستای تعیین نرخ های بهینه مالیات بر مصرف و مالیات بر حقوق و دستمزد (رویکرد تعادل عمومی با استفاده از الگوریتم ژنتیک) - پذیرفته شده در 1396/3/27
دکتر مجید مداح*، دکتر ندا سمیعی
XML بررسی حقوقی تاثیر مالیات برسرمایه گذاری خارجی - پذیرفته شده در 1396/2/25
دکتر ولی رستمی، آقای وحید اسدزاده*
XML بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی بر فعالیت‌های کارآفرینانه: مطالعه موردی کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآور محور - پذیرفته شده در 1396/3/27
دکتر علی حسین صمدی*، آقای سید محمد میرهاشمی
XML نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران ( با تاکید بر تثبیت اقتصاد کلان، انعطاف پذیری،شفافیت وپاسخگویی) - پذیرفته شده در 1396/2/25
دکتر امیر خادم علیزاده*
XML بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان - پذیرفته شده در 1396/2/25
زهرا ضیایی*، پریسا مهاجری، علی نصیری اقدم
XML سیاست‌گذاری اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام - پذیرفته شده در 1396/2/25
د محمد جواد توکلی*
XML ارزیابی تاثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 بر ورود شرکت ها و سرمایه گذاری در شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور - پذیرفته شده در 1396/2/25
دکتر یگانه موسوی جهرمی*، آقای سید حسین ایزدی، دکتر محمد رضا رضوی، دکتر فرهاد خداداد کاشی
XML تحلیل اثرات سیاست‌های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران: با تأکید بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها و بی‌انضباطی مالی دولت - پذیرفته شده در 1396/2/25
حجت ایزدخواستی*، عباس عرب مازار
XML بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور براساس نظریه داده بنیاد - پذیرفته شده در 1396/3/6
آقای حمید رضا یوسفی*، دکتر بهزاد مشعلی، دکتر حسین منتی
XML بررسی اثرات مالیات‌ستانی محلی بر بهبود توسعه شهری و اقتصادی کلان شهر تهران با تاکید بر مالیات بر املاک (با رویکرد معادلات همزمان) - پذیرفته شده در 1396/9/21
دکتر مجید مداح*، اقای محمدقاسم رضایی، خانم ندا سمیعی
XML بررسی وسنجش عوامل موثر برایجاد وقفه های مالیاتی درنظام مالیاتی ایران ( مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران ) - پذیرفته شده در 1397/11/1
سیدعلی نبوی چاشمی*، ناصر برزگر تهمتن
XML مروری بر تجربه اصلاح نظام مالیاتی در ایران و جهان (با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی) - منتشرشده در 1395/11/30
نادر جنتی*، سیدمحمد میرمحمدی
XML تحلیل تجربی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر توزیع درآمد ایران : کاربرد مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) - پذیرفته شده در 1396/7/16
دکتر سیدکمال صادقی*، دکتر محمدباقر بهشتی، دکتر رضا رنج پور، آقای سعید ابراهیمی
XML نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پذیرفته شده در 1395/11/30
دکتر مجید مداح، دکتر اسمعیل ابونوری، دکتر محسن شفیعی نیک ابادی، دکتر ندا سمیعی*
XML بررسی عوامل موثر برگرفته از تئوری شناختی–اجتماعی بر پذیرش سامانه‌های عملیات الکترونیکی مالیاتی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی) - پذیرفته شده در 1397/11/17
خانم افسانه یوسف پور، دکتر محمد لگزیان*، دکتر فریبرز رحیم نیا
XML کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی - پذیرفته شده در 1395/11/30
دکتر کیومرث شهبازی*، آقای یونس برومند، دکتر ابراهیم رضایی
XML شناسایی صورت حساب جعلی مودیان مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی - پذیرفته شده در 1396/3/6
آقا ابولفضل قربانی، آقای کامران لایقی*، خانم فاطمه داودی
XML تاثیر جنبه ی فردی سرمایه معنوی بر قضاوت حسابرسان مستقل، مطالعه مورد عدم ثبت بدهی مالیاتی توسط شرکت مورد حسابرسی - منتشرشده در 1397/8/2
دکتر سید حسین نسل موسوی*، آقای محمود نظرپور
XML بررسی و تعیین نرخ های بهینه مالیاتی متناسب با سطح بهینه تقاضای کالای عمومی - پذیرفته شده در 1395/8/3
دکتر مجید مداح*، دکتر محسن شفیعی نیک آبادی، دکتر ندا سمیعی
XML امکان سنجی استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی بین المللی - پذیرفته شده در 1395/11/30
خانم ریحانه دست افکن*
XML توسعه مدل شناسایی مؤدیان کم‌اظهار مالیات بر ارزش افزوده با رویکردهای داده‌کاوی - پذیرفته شده در 1396/4/14
دکتر وحید برادران*، خانم شیما محمدحسنی
XML اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود: آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1395/8/3
مهدی صفری گرایلی*، شیوا پودینه
XML رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1397/2/30
آقای بهزاد عباسی مولان*، دکتر غلامرضا منصورفر، آقای فرزاد غیور
XML نگرشی جدید به تمکین مالیاتی؛ معرفی یک چارچوب جدید - پذیرفته شده در 1395/11/13
آقا ناصر جمشیدی*، آقا محمود رامشینی، آقا غلامحسین اسدی
XML بررسی رابطه‌ی متقابل اجتناب مالیاتی و کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS - پذیرفته شده در 1396/2/23
دکتر حسین فخاری، آقای سعید طهماسبی خورنه*
XML تعمیـم مفهوم «مقــر دائم» به شرکتهـای فـرعی - پذیرفته شده در 1396/3/6
آقای نعیم نوربخش*، دکتر حسن وکیلیان
XML ارزیابی تأثیر معافیت‌ها بر تنازلی بودن مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران - پذیرفته شده در 1396/3/8
دکتر مهنوش عبدالله میلانی، دکتر علی نصیری اقدم، دکتر پریسا مهاجری*، خانم مریم آریان نژاد
XML نقش سهامداران نهادی در رابطه کیفیت افشا با اجتناب مالیاتی - پذیرفته شده در 1395/8/3
اکبر مستانه*، عسگر پاکمرام
XML تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش بینی سود (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - پذیرفته شده در 1396/3/6
علیرضا غلامی کیان، محسن فقیه*
XML طراحی و تبیین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1395/8/3
رضا نجاری*، جعفر آهنگری
XML ارائه مدلی برای پذیرش اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی در استان سمنان - پذیرفته شده در 1395/10/5
دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه*، خانم مهری شهریاری
XML ارزیابی معافیت کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده - منتشرشده در 1394/12/26
یگانه موسوی جهرمی، سعید توتونچی ملکی*
XML سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوارتجاری - منتشرشده در 1394/12/26
ابراهیم رضائی*
XML حسابرسی مالیاتی مطلوب جهت کاهش فرار مالیاتی (مورد مالیات بر درآمد)؛ تحلیل نظری و تجربی - منتشرشده در 1394/12/26
سیدمحمد حسینی فرد*، دکتر قهرمان عبدلی، دکتر حمید ابریشمی
XML بهبود کارایی الگوریتم تشخیص تقلب مالیاتی با استفاده از الگوهای پردازش موازی - منتشرشده در 1394/12/26
آقای مهدی سامعی راد*، دکتر اسدالله شاه بهرامی
XML بررسی و راهکارهایفقهی قانونی جرائم در نظام مالیاتی - منتشرشده در 1394/12/26
حسین کفشگر جلودار*، مجید حبیبیان نقیبی
XML مدیریت ریسک مالیاتی: با تأکید بر اندازه و نوع فعالیت مؤدیان حقوقی - منتشرشده در 1394/12/26
دکتر سید مهدی رمضانی*، دکتر علی عسکری
XML بررسی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورها - منتشرشده در 1394/12/26
محسن مهرآرا، پوریا اصفهانی*
XML بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی: تبیین نقش انتقام ارباب رجوع در تمایل به فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1395/11/13
میثم شیرخدائی*، فرشته خلیلی پالندی، هاجر شیرازی
XML چالش های مالیاتی شرکت های عملی (موضوع ماده 220 قانون تجارت ایران) - پذیرفته شده در 1395/8/3
آقای رضا چراغی*، آقای مهدی عاشوری
XML مالیاتها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه‌ای - پذیرفته شده در 1396/5/30
علی اصغر سالم*، یونس نادمی
XML برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی : تحلیل تجربی در ایران - پذیرفته شده در 1394/11/18
آقا رضا امیدی پور، آقا جمشید پژویان*، آقا تیمور محمدی، آقا عباس معمارنژاد
XML مسیر بهینه نرخ رشد درآمدهای مالیاتی: تئوری کنترل بهینه پویا - پذیرفته شده در 1395/2/18
آقای علی یونسی*، دکتر هادی غفاری، دکتر محمد حسین پورکاظمی، دکتر فرهاد خداداد کاشی
XML مقایسه آثار رفاهی و زیست‌محیطی انواع مالیات بر کربن به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای - پذیرفته شده در 1394/11/18
دکتر فرهاد خداداد کاشی، مهدی اکابری تفتی*، دکتر یگانه موسوی جهرمی، دکتر علی اکبر خسروی نژاد
XML برآورد وقفه مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک گروههای مالیاتی استان گلستان - پذیرفته شده در 1395/2/20
مریم ستوده نیا*، محمود محمود زاده
XML ارتباط بین سبک های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها - پذیرفته شده در 1395/2/25
مهدی صالحی*، سمانه زمانی مقدم، افسانه لطفی
XML کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر برآن (مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) - پذیرفته شده در 1395/4/5
کمال اوجاقلو*، حسین بهروان، محسن نوغانی
XML ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر توسعه‌ی پایبندی کارکنان به رفتارهای اخلاقی در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی - پذیرفته شده در 1395/3/4
فرزاد محمدی سالاری*
XML تأثیر جهانی‌شدن بر شاخص مالیات به هزینه‌های جاری دولت - پذیرفته شده در 1395/2/25
ناهید عاشوری*، محمد مهدی برقی اسگویی، اکبر عاشوری
XML بررسی تطبیق پذیری نظام حقوق مالیاتی ایران با اصول حاکم بر تجارت جهانی - پذیرفته شده در 1394/11/20
آقا نعیم نوربخش*، آقا محمد امین زندی
XML تعیین و ارزیابی شاخص های کارایی نسبی ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و استان تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) - پذیرفته شده در 1394/6/8
علی عسکری*، محمد جواد چرخ کار
XML بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران) - پذیرفته شده در 1394/12/9
دکتر وحید برادران*، خانم مریم ولیجانی
XML رویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1394/11/18
داود سیفی*، دکتر ابوالفتح خالفی
XML بررسی انگیزه‌های مالیاتی عضویت در گروه‌های تجاری - پذیرفته شده در 1395/8/3
محسن نظری، معصومه صابر ماهانی، مصطفی دلدار*
XML کاربست روش های داده کاوی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1394/11/18
مریم غریبی*
XML شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات بر تمکین مالیاتی مؤدیان حقوقی در مشهد با رویکرد AHP و تحلیل محتوا - پذیرفته شده در 1394/3/5
سيد اکبر منجگانی*، وحیده طبسی لطف آبادی
XML تحلیل تجربی توهم مالی در ایران - پذیرفته شده در 1394/12/10
مجید مداح*، محبوبه فراهتی
XML تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات - پذیرفته شده در 1394/3/5
دکتر احمد خدامی پور، یونس بزرایی*
XML چگونگی تسهیل پرداخت مالیات در ایران - منتشرشده
علی نصیراقدم*، مهدی موحدی بک نظر، محمدجواد رضایی، زینب مرتضوی فر
XML بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی ,ادغام مدل تئوری پذیرش وتئوری رفتار برنامه ریزی شده - پذیرفته شده در 1394/4/13
آرمان بهراد*
XML تأثیر مالیات بر عملکرد شرکت نفت بر کارایی سازمان مالیاتی( رویکرد تحلیل پوششی داده ها) - پذیرفته شده در 1394/3/5
ابراهیم موسوی*، محمدرضا منجذب
XML تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران - پذیرفته شده در 1394/4/13
مصطفی باقری، منوچهر توسلی نایینی*
XML بررسی میزان کارآیی ضرایب مالیاتی جهت برآورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری - پذیرفته شده در 1395/2/25
hamis hoseini حمید حسینی آبخارکی*
XML بررسی جایگاه جرائم مالیاتی درجلوگیری از فرارمالیاتی درنظام مالیات برارزش افزوده - پذیرفته شده در 1394/6/8
ناصر حمیدی، امیر محمدزاده، فاطمه محمدی*
XML اثرات سیاست های مالیاتی بر رفاه مصرف کننده(در قالب مدل تعادل عمومی نسل های همپوش) - منتشرشده در 1395/11/13
الهه افروزکلاردهی*، حسین راغفر، میرحسین موسوی، معصومه فولادی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه مالیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Tax Research

Designed & Developed by : Yektaweb