فصلنامه پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)- منشور اخلاقی نشریه
منشور اخلاق نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/13 | 
نویسندگان و اعضای نشریه اعم از سردبیر مجله، هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، مدیرداخلی، مدیر اجرایی،  ویراستار و ناشر، تابع قوانین و  منشور اخلاقی نشریه می‌باشند. این منشور برای مقالات ارسال شده به این نشریه‌ از تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹ رعایت شده است.
این منشور در سه بخش ارکان مجله، وظایف نویسندگان و وظایف داوران تنظیم شده است و از ذینفعان درخواست می‌شود، ضمن مطالعه دقیق، هرگونه پرسشی را با دفتر نشریه از طریق پست الکترونیک journaltax.gov.ir مطرح نمایند. 
این مجله به اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و منشور اخلاقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعهد می باشد. بنابر این اعضای مجله نیز در حین همکاری این اصول اخلاقی نشر را رعایت می کنند.
ارکان نشریه
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش شده آزاد است.
 • سردبیر باید بر انجام فرایند داوری در فصلنامه نظارت کامل داشته باشد.
 • سردبیر و هیئت تحریریه مسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله هستند.
 • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه ویراستار و سایر عوامل فعال کاملاً محرمانه است.
 • مقاله های منتشر نشده نباید توسط ارکان مجله و برای مقاصد شخصی استفاده شود.
وظایف نویسندگان
 • موضوع مقاله ای که نویسنده برای مجله ارسال می‌کند، باید جدید و کاربردی باشد و از ارسال مقالات تکراری باید خودداری شود.
 •  تمام یا بخشی از مقاله نباید به مجله دیگری ارائه شده و یا چاپ شده باشد.
 • ساختار مقاله به ویژه ارجاعات درون متنی و منابع آن باید به دقت و مطابق با اسلوب مجله آورده شوند.
 • مقاله­ای که قبلاً در فرایند ارزیابی رد شده است، نباید مجدداً ارسال شود. در صورت انجام اصلاحات و تمایل برای ارسال مجدد باید موضوع با سردبیر مطرح شود.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 • نویسندگان باید از تماس­های تلفنی غیر ضروری با دفتر فصلنامه جداً خودداری نمایند و برای اطلاع از وضعیت مقاله صرفاً به سایت مجله مراجعه نمایند.
 • ترتیب قرارگیری نویسندگان در ابتدای مقاله، مرتبه علمی آنان و مسئولیت انجام مکاتبات مرتبط به درستی و از همان ابتدای ارسال مقاله باید مشخص شود و هرگونه تغییر پس از آن و به ویژه بعد از چاپ کاغذی مجله امکان پذیر نمی باشد.
 • نویسندگان مؤظف اند فرم تعهدنامه را به هنگام ارسال مقاله تکمیل و ارسال نمایند.
وظایف داوران
 • داوران باید اصل محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده برای داوری را رعایت نمایند.
 • داوران باید نظرات خود را در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان مقرر ارائه نمایند.
 • چنانچه داور نتواند به هر دلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و تخصصی وی، مقاله مورد نظر را داوری نماید باید در اسرع وقت انصراف خود را اعلام نماید.
 • منبع نویسی و نحوه ارجاع دهی مقاله باید توسط داور به دقت بررسی شود.
 • اطلاعات به دست آمده در حین داوری نباید برای منافع شخصی استفاده شود.
 • داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و نباید نظر سلیقه ای و شخصی در داوری دخیل شود.
 • داور باید هرگونه تشابه بین مقاله های در دست بررسی یا چاپ شده در سایر نشریات را به اطلاع دفتر فصلنامه برسانند.
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی):
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.117.24.fa
برگشت به اصل مطلب