- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ابزار تولید انواع XML از مقالات


Select one issue:

2018: Volume 1396 - All issues

2018: Volume 1396 - Number 83


2016: Volume 1395 - All issues

2016: Volume 1395 - Number 77


2021: Volume 28 - All issues

2021: Volume 28 - Number 48

2020: Volume 28 - Number 47

2020: Volume 28 - Number 46

2020: Volume 28 - Number 45


2020: Volume 27 - All issues

2020: Volume 27 - Number 44

2019: Volume 27 - Number 43

2019: Volume 27 - Number 42

2019: Volume 27 - Number 41


2019: Volume 26 - All issues

2019: Volume 26 - Number 40

2018: Volume 26 - Number 39

2018: Volume 26 - Number 38

2018: Volume 26 - Number 37


2019: Volume 25 - All issues

2019: Volume 25 - Number 36

2017: Volume 25 - Number 35

2017: Volume 25 - Number 34

2017: Volume 25 - Number 33


2017: Volume 24 - All issues

2017: Volume 24 - Number 32

2016: Volume 24 - Number 31

2016: Volume 24 - Number 30

2016: Volume 24 - Number 29


2016: Volume 23 - All issues

2016: Volume 23 - Number 28

2015: Volume 23 - Number 27

2015: Volume 23 - Number 26

2015: Volume 23 - Number 25


2015: Volume 22 - All issues

2015: Volume 22 - Number 24

2014: Volume 22 - Number 23

2014: Volume 22 - Number 22

2014: Volume 22 - Number 21


2014: Volume 21 - All issues

2014: Volume 21 - Number 20

2013: Volume 21 - Number 19

2013: Volume 21 - Number 18

2013: Volume 21 - Number 17


2013: Volume 20 - All issues

2013: Volume 20 - Number 16

2012: Volume 20 - Number 15

2012: Volume 20 - Number 14

2012: Volume 20 - Number 13


2012: Volume 19 - All issues

2012: Volume 19 - Number 12

2011: Volume 19 - Number 11

2011: Volume 19 - Number 10


2011: Volume 18 - All issues

2011: Volume 18 - Number 9

2010: Volume 18 - Number 8


2010: Volume 17 - All issues

2010: Volume 17 - Number 7

2009: Volume 17 - Number 6

2009: Volume 17 - Number 5

2009: Volume 17 - Number 4


2008: Volume 16 - All issues

2008: Volume 16 - Number 33

2009: Volume 16 - Number 3

2008: Volume 16 - Number 2

2008: Volume 16 - Number 1


2008: Volume 15 - All issues

2008: Volume 15 - Number 32

2007: Volume 15 - Number 31

2007: Volume 15 - Number 30

2007: Volume 15 - Number 29


2007: Volume 14 - All issues

2007: Volume 14 - Number 28

2006: Volume 14 - Number 27

2006: Volume 14 - Number 26


2006: Volume 13 - All issues

2006: Volume 13 - Number 24

2005: Volume 13 - Number 23

2005: Volume 13 - Number 22


2003: Volume 10 - All issues

2003: Volume 10 - Number 21

2002: Volume 10 - Number 20


2002: Volume 9 - All issues

2002: Volume 9 - Number 19

2001: Volume 9 - Number 18


2000: Volume 8 - All issues

2000: Volume 8 - Number 12


2000: Volume 7 - All issues

2000: Volume 7 - Number 11

1999: Volume 7 - Number 10

1999: Volume 7 - Number 9

1999: Volume 7 - Number 8


1999: Volume 6 - All issues

1999: Volume 6 - Number 7

1998: Volume 6 - Number 6

1998: Volume 6 - Number 5

1998: Volume 6 - Number 4


1997: Volume 5 - All issues

1997: Volume 5 - Number 15

1998: Volume 5 - Number 3

1997: Volume 5 - Number 2

1997: Volume 5 - Number 1


1997: Volume 4 - All issues

1997: Volume 4 - Number 14

1996: Volume 4 - Number 13

1996: Volume 4 - Number 12

1996: Volume 4 - Number 11


1996: Volume 3 - All issues

1996: Volume 3 - Number 10

1995: Volume 3 - Number 9

1995: Volume 3 - Number 8


2001: Volume 2 - All issues

2001: Volume 2 - Number 17

2001: Volume 2 - Number 16

2001: Volume 2 - Number 15

2000: Volume 2 - Number 14

2000: Volume 2 - Number 13

1995: Volume 2 - Number 7

1994: Volume 2 - Number 6

1994: Volume 2 - Number 5

1994: Volume 2 - Number 4


1994: Volume 1 - All issues

1994: Volume 1 - Number 3

1993: Volume 1 - Number 2

1993: Volume 1 - Number 1

Export BIBTEX data based on authors affiliations:
OR
OR
OR
OR


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه مالیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Tax Research

Designed & Developed by : Yektaweb