- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML اثر ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران - پذیرفته شده در 1401/7/9
روح اله بابکی، مهناز عفتی
XML ارائه مدل پارادایمی معماری سازمانی امور مالیاتی برپایه حاکمیت فناوری اطلاعات با روش داده بنیاد (مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور) - پذیرفته شده در 1401/7/19
مهسا نوش ناب، فرشاد حاج علیان، مجید جهانگیر فرد
XML تأثیر تغییرات نرخ مالیات بر شرکت ها، بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه - پذیرفته شده در 1401/8/30
محمد حسن زاده، عبدالرحیم هاشمی دیزج، زهرا فتوره چی، رقیه مهدوی
XML واکاوی عقد صلح در پرتو قوانین و مقررات مالیاتی - پذیرفته شده در 1401/5/8
فرزانه مجدآبادی فراهانی، سمیرا اصغری
XML اصلاح نظام مالیاتی و پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) - پذیرفته شده در 1401/7/9
بقیت اله موسوی، حسن فرازمند، سید عزیز آرمن، سید امین منصوری
XML تاثیر جمع آوری مالیات نااطمینانی بر بار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد رگرسیون کوانتایل - پذیرفته شده در 1401/8/30
درخشان حیدری، کیومرث سهیلی، علی فلاحتی
XML تدوین مدل سیاست گذاری مالیاتی مبتنی برچارچوب نهادی - منتشرشده در 1400/6/10
اشکان هراتی، داود حسین پور، محمدجواد کامی، ناصر حمیدی
XML بررسی عوامل تعیین کننده فرار مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزین - پذیرفته شده در 1401/5/12
حسین حیدرزادی، مسعود خداپناه، امیرحسین منتظرحجت
XML آسیب شناسی حقوقی نظارت دادستان انتظامی مالیاتی بر رفتار مأموران مالیاتی - منتشرشده در 1400/6/10
مهدی مطهری منش، حسن خسروی، نادر میرزاده کوهشاهی
XML مفهوم و عناصر درآمد در حقوق مالیاتی با نگاهی به حقوق تطبیقی - منتشرشده در 1400/6/10
احمد شهنیایی
XML تحلیل درآمدهای دولت در یک اقتصاد کوچک صادر‌کننده نفت به روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) - منتشرشده در 1400/6/10
شهرزاد سیدصالحی، مجید صامتی، کریم آذربایجانی، مهدی بصیرت
XML مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری خصوصی ناشی از عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت - منتشرشده در 1400/6/10
علیرضا رضایی، محمدباقر عامری نیا، مهران جعفری
XML اندازه‌گیری آثار رفاهی پایه‌های مالیاتی مصرف و درآمد - پذیرفته شده در 1401/7/9
گایانه ناذر، علی طیب نیا، کوثر یوسفی
XML تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضایی - منتشرشده در 1400/6/10
عبدالله خدابخشی شلمزاری، جعفر شفیعی سردشت
XML طراحی و تبیین مدل مبتنی بر خط مشی گذاری سیستمی(با تاکید بر مدل آلموند) در نظام مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1401/4/4
حمزه اسدپور، علیرضا امیرکبیری، محمدرضا ربیعی مندرجین
XML بررسی تأثیر بدهی و جریان های نقد آزاد بر اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش مالکیت نهادی - پذیرفته شده در 1401/3/1
روح اله صدیقی، جلال دودکانلوی میلان
XML ارائه مدل مفهومی ظرفیت مالیات بر تجارت الکترونیک و مالیات فروش های اینترنتی در شناسایی، اندازه گیری و جلوگیری از اجتناب مالیاتی: مطالعه موردی امور مالیاتی شهر و استان تهران - پذیرفته شده در 1400/9/7
فرشاد رضایی نژاد، مهدی صالحی، محمود همت فر، محمدحسن جنانی
XML نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت "مالیات‌ستانی" توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان - پذیرفته شده در 1401/4/4
فرزاد ایوانی، فرهاد شاه ویسی، زهرا طاهرآبادی، حدیث عبدی
XML بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر درآمدهای مالیاتی در ایران - پذیرفته شده در 1401/3/16
غلامعی حاجی، محمد خیراله پورسرائی، محمدحسن فطرس
XML نوین سازی سیاست جنایی تقنینی در قبال نظام الکترونیکی مالیات ستانی - پذیرفته شده در 1401/9/7
محمد مقنی باشی، سیدحسین حسینی
XML ارزیابی پتانسیل اثر سیاست های مالیاتی بر مصرف نوشابه‌ها - پذیرفته شده در 1401/3/16
حمیدرضا فرزین مهر، محمد لشکری، صادق بافنده ایمان دوست
XML محاسبه نرخ‌های بهینه مالیات بر حامل‌های انرژی برای خانوارهای شهری - منتشرشده در 1400/10/15
ویدا ورهرامی
XML اثرگذاری تکانه مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد ایران؛ تحلیل حساسیت چسبندگی قیمت با الگوی DSGE - پذیرفته شده در 1400/9/7
مسعود قربانی، علی چشمی، مصطفی سلیمی‌فر، عظیم نظری
XML ارائه الگویی برای کشف تقلب مالیاتی بر اساس تیپ های شخصیتی مدیران مالی شرکتها با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی - پذیرفته شده در 1401/3/31
سمیه نجفی، اله کرم صالحی، هوشنگ امیری
XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - منتشرشده در 1399/12/10
سیدرستم اسداله زاده
XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - منتشرشده در 1398/9/10
سید رستم اسداله زاده بالی
XML شناسایی وظایف مدیران در سازمان های مالیاتی مدرن - پذیرفته شده در 1400/1/29
امیر حسین امیر خانی، مهدی محمد جواهری
XML تحلیل درآمدهای دولت در یک اقتصاد کوچک صادر‌کننده نفت به روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) - منتشرشده در 1400/10/15
شهرزاد سیدصالحی، مجید صامتی، کریم آذربایجانی، مهدی بصیرت
XML ماهیت مرور زمان مالیاتی و تحلیل چند پرسش درباره انقطاع آن - پذیرفته شده در 1401/7/9
منصور عشقپور، محمدرضا عباسی
XML شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های قانون گریزی در دفاتر اسناد رسمی بر پایه روش بهترین-بدترین با تاکید برافزایش درآمد مالیاتی - پذیرفته شده در 1400/9/7
حمیدرضا غلام نیاروشن، ایمان داداشی، سعید حاج صادقی
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور: مطالعه‌ای آمیخته - منتشرشده در 1399/9/10
هادی ثنائی پور
XML مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری خصوصی ناشی از عدم پرداخت به موقع مالیات قطعی شده شرکت - منتشرشده در 1400/10/15
علیرضا رضایی، محمد باقر عامری نیا، مهران جعفری
XML آسیب شناسی حقوقی نظارت دادستان انتظامی مالیاتی بر رفتار ماموران مالیاتی - منتشرشده در 1400/10/15
حسن خسروی، مهدی مطهری منش، نادر میرزاده کوهشاهی
XML رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی هزینه خدمات رفاهی - پذیرفته شده در 1400/10/15
منصور عشقپور، محمدرضا عباسی
XML طراحی مدل تحلیل تفسیر ساختاری عوامل مؤثر بر فرار مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی - پذیرفته شده در 1400/3/25
امین بلوری، محمد مرادی، حمیدرضا یزدانی
XML پیامدهای اخذ و معافیت مالیات از سود سپرده های بانکی و مقایسه دیدگاه نقش آفرینان و خبرگان - پذیرفته شده در 1400/9/7
فاطمه صراف، حمیدرضا صداقت جوء، علی نجفی مقدم، محسن حمیدیان
XML تدوین مدل سیاست گذاری مالیاتی مبتنی بر چارچوب نهادی - پذیرفته شده در 1400/10/29
اشکان هراتی، داود حسین پور، محمد جواد کاملی، ناصر حمیدی
XML تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضایی - پذیرفته شده در 1400/4/22
عبدالله خدابخشی شلمزاری، جعفر شفیعی سردشت
XML ارائه مدل شایستگی های مدیریتی در سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1399/10/15
احمدعلی صادقی، محمد علی حسینی، کامران محمد خانی
XML شناسایی عوامل موثر بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - پذیرفته شده در 1401/1/7
محمد اسمعیل خباززاده، آزیتا جهانشاد، زهرا پورزمانی
XML مفهوم و ماهیت درآمد در حقوق مالیاتی با نگاهی به حقوق تطبیقی - منتشرشده در 1400/10/15
احمد شهنیایی
XML مبانی مسئولیت مدنی ماموران مالیاتی - پذیرفته شده در 1400/3/25
باقر قلی، علیرضا انتظاری نجف آبادی، سعید شریعتی فرانی
XML رویکردهای مواجهه با جرم فرار مالیاتی در نظم کیفری کنونی : مطالعه موردی پدیده شرکت‌های کاغذی - پذیرفته شده در 1400/3/19
محمدرضا دانش شهرکی
XML تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1399/10/15
الله محمد آقائی، مجید مداح
XML ارائه مدلی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی در اجرای مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم - پذیرفته شده در 1400/3/25
محمد برزگری دهج، امیر رضا کیقبادی، احمد یعقوب نژاد، آزیتا جهانشاد
XML تشخیص مالیات براساس تراکنشهای بانکی در نظام حقوقی ایران - پذیرفته شده در 1399/12/6
حسین عبداللهی
XML ارائه الگویی جهت ارزیابی حساب بانکی مشکوک با رویکرد تعیین آثار مالیاتی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری - پذیرفته شده در 1401/4/4
حمیدرضا غلام نیاروشن، ایمان داداشی، سعید حاج صادقی
XML بررسی تطبیقی امکان تاخر تحقق معامله در قانون مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1400/3/25
محمدرضا عباسی، غلام نبی فیضی چکاب
XML تحلیلی رفتاری از تمایل به پرداخت مالیات (مطالعه موردی شهرک صنعتی سمنان) - پذیرفته شده در 1400/3/25
حشمت الله عسگری، آناهیتا روزی طلب، امیر منصوری
XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - پذیرفته شده در 1399/10/15
رستم اسداله زاده بالی، مرجان دامن کشیده، منیژه هادی نژاد، غلامرضا گرایی نژاد، هوشنگ مومنی وصالیان
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور: مطالعه‌ای آمیخته - پذیرفته شده در 1399/10/15
هادی ثنائی پور
XML برآورد میزان فرار مالیاتی در ایران با استفاده از روش MIMIC (طی دوره 1355-1395) - پذیرفته شده در 1400/1/29
افسانه ایزدی، مجید صامتی، نعمت الله اکبری
XML تاثیر تحریم های اقتصادی و ارتباطات سیاسی با تاکید بر درآمدها و شکاف مالیاتی : آزمون تئوری اقتصاد سیاسی - پذیرفته شده در 1400/1/29
امید علی پارسا، مهرداد مهرکام، فاطمه حصنی مقدم
XML شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل با روش نظریه پردازی زمینه بنیان - پذیرفته شده در 1399/5/7
رضا حیدری، فرزانه حیدرپور، آزیتا جهانشاد
XML بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر اقتدار سازمان مالیاتی بر اثر عدالت توزیع و عدالت رویه‌ای بر تمکین داوطلبانه مالیاتی - پذیرفته شده در 1399/10/15
محمود علیزاده، مهری علیمرادی، درخشان حیدری، حدیث عبدی
XML ارایه مدل حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک برای بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران - پذیرفته شده در 1399/3/20
نگار خسروی پور، محسن حمیدیان، محمدرضا عبدی
XML قواعد عمومی قراردادها و قواعد ضد خودداری و فرار از پرداخت مالیات - پذیرفته شده در 1399/5/7
رضا چراغی، منصور امینی، ولی رستمی
XML ارزیابی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد مدل‌های میانگین‌گیری پویا (TVP DMA) - پذیرفته شده در 1399/4/24
سعید توتونچی ملکی، یگانه موسوی جهرمی، محسن مهرآرا
XML بررسی انگیزه های اجتناب مالیاتی در شرکتهای دولتی بر مبنای دوره تصدی مدیر عامل - پذیرفته شده در 1399/5/7
محسن رشیدی، مهرشاد محمدی راد
XML بررسی عملکرد قانون زکات در ایران - پذیرفته شده در 1401/7/30
ضیاءالدین کیاالحسینی
XML الگوی مطلوب تمکین مالیاتی در ایران: الگویی ترکیبی - پذیرفته شده در 1399/5/7
سلمان ایزدی، احمد حبیب‌نژاد، حسین رحمت‌اللهی
XML شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارزش‌‌افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر حد‌‌آستانه ثبت‌نام - پذیرفته شده در 1399/5/7
پریسا مهاجری، رضا طالبلو، لیلا ستاره ای
XML ارائه مدل پیش بینی فرار مالیاتی برمبنای الگوریتم درخت تصمیم ID3 و شبکه بیزین - پذیرفته شده در 1399/5/7
سیدحسین نسل موسوی، میرسعید حسینی شیروانی، محمود نظرپور
XML ارائه مدل دینامیکی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1399/3/20
امیر احمد مهدیان راد، سیدمهدی الوانی، صفر فضلی
XML پرتوافکنی به مفهوم عدالت در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1399/10/15
آیت مولائی
XML بررسی حقوقی شرایط قرار تأمین مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1398/9/16
مرتضی سرائی، ولی رستمی، یداله دادگر، محمد راسخ
XML تحلیل ضمانت اجراهای حقوق مالیاتی ایران و مقایسه آن با نظام مالیاتی انگلستان - پذیرفته شده در 1399/11/13
ریحانه عامری، سیدجواد میرقاسمی، ولی رستمی، کارن روحانی
XML بررسی قانون زکات در ایران - پذیرفته شده در 1398/8/28
ضیاء الدین کیاالحسینی
XML بررسی اثر شوک مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - پذیرفته شده در 1398/10/11
صابر خداوردیزاده، یاور دشتبانی
XML اثر اعمال مالیات سبز بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD - پذیرفته شده در 1399/10/15
مارال اسکندری، جمشید پژویان، تیمور محمدی، فرهاد غفاری
XML بررسی چالش های فراروی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک - پذیرفته شده در 1399/10/15
رضا طاهری بروجنی، رضا حسینی
XML رتبه بندی عوامل رفتاری مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان - پذیرفته شده در 1398/9/16
فرخ برزیده، سجاد ابراهیمی
XML اثر اعطای مشوق‌های مالیاتی بر صادرات گروه‌های کالایی HS - پذیرفته شده در 1399/12/13
مهدی یزدانی
XML بررسی تاثیر سبک رهبری بر تعهدسازمانی و جوسازمانی سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1398/9/18
علیرضا زمانی، علیرضا چناری
XML بهینه‌سازی اجرای طرح جامع مالیاتی بر اساس شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر از طریق تکنیک تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) - منتشرشده در 1398/2/21
XML بررسی اثربخشی مخارج دولت و مالیات طی ادوار تجاری: کاربرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای - پذیرفته شده در 1400/4/22
تیرداد احمدی، احمد عزتی شورگلی، پریسا صحرایی
XML تاملی در نظام دادرسی مالیاتی (اداری – قضایی) ایران و آمریکا - پذیرفته شده در 1399/5/7
مصطفی باقری، منوچهر توسلی نایینی، محمد دالمن پور
XML شناسایی و اعتباریابی شایستگی های مشاغل کلیدی سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی - پذیرفته شده در 1398/9/16
مانیا اربابی، عبد الرحیم نوه ابراهیم، حسن رضا زین آبادی، اکبر حسن پور
XML برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور - پذیرفته شده در 1398/8/8
فاطمه میرجلیلی، علی نصیری اقدم، پریسا مهاجری، تیمور محمدی
XML تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تأکید بر راهبردها و چالش‌ها - پذیرفته شده در 1398/7/7
حجت ایزدخواستی
XML بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه و ایران - پذیرفته شده در 1398/7/7
سید حسین غفاریان کلاهی
XML شبیه سازی و پیش بینی اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پذیرفته شده در 1398/7/7
پریسا زارعی، سید عبدالمجید جلائی، زین العابدین صادقی
XML بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اجتناب مالیاتی و اثر تعدیل گر ‌مدیریت سود بر رابطه آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق ‌بهادار تهران - پذیرفته شده در 1398/7/14
محمد علیزاده، جمال جلیلیان، درخشان حیدری، نسیم طاهرخانی
XML چالش های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران (با نگرشی به سیاست های تقنینی و اجرایی) - پذیرفته شده در 1398/9/16
ریحانه عامری، سمیرا اصغری، فرزانه مجدآبادی، حسین علی پور
XML ارائه مدل رابطه ایدئولوژی سیاسی با اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش میانجی‌گری اعتماد اجتماعی به دولت - پذیرفته شده در 1398/10/11
شیرین حقیقی فشی، بهمن بنی مهد، فریدون اوحدی، بهرام همتی
XML تحلیل پویای مالیات در یک اقتصاد باز کوچک صادر‌کننده نفت با استفاده از سیستم های فازی عصبی - پذیرفته شده در 1399/3/20
شهرزاد سیدصالحی، مجید صامتی، کریم آذربایجانی، مهدی بصیرت
XML چارچوب شایستگی‌های روسای گروه‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور (یک رویکرد کیفی) - پذیرفته شده در 1398/4/19
آرمان بهراد، مهدی سبک رو، سید محمد طباطبایی نسب
XML اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای توسعه یافته - پذیرفته شده در 1398/4/24
سهیلا آزادپور، ابراهیم التجایی، بیژن باصری
XML طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه، ادارات امور مالیاتی استان مازندران) - پذیرفته شده در 1398/10/11
محمدرضا صبح خیز، علی مهدی زاده اشرفی، تورج مجیبی، محمود اوتادی
XML تعیین تاثیر ویژگی های خانواده در بروز عدم تمکین مالیاتی شرکت‌های خانوادگی- مطالعه موردی شرکت های خانوادگی استان تهران - پذیرفته شده در 1398/4/15
افشین فرهمند، شادی شاهوردیانی، حجت اله موسی پور
XML تحلیلی بر بهبود مشارکت مردمی در امور پرداخت مالیات با تاکید برآموزش شهروندی(مورد غرب شهر تهران) - پذیرفته شده در 1398/9/27
محمدرضا غیاثی، مصطفی نیکنامی، افسانه زمانی مقدم، کامران محمدخانی
XML ارزیابی پایداری مالیاتی و ریسک مالیاتی آتی شرکت: با تأکید بر نوع مالکیت - پذیرفته شده در 1398/4/15
فرشته دارش، علی واعظ، مهدی بصیرت، احمد کعب عمیر
XML طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در ارتقا اثربخشی و محبوبیت سازمانی - پذیرفته شده در 1397/7/29
امیراحمد مهدیان راد، سیدمهدی الوانی، صفر فضلی
XML ارزیابی ادراکات و انتظارات پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی و تأثیر آن بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی سازمان - پذیرفته شده در 1397/12/11
محمد توکلی، شکراله خواجوی، هاشم ولی پور
XML رابطه شادی و تمایل به پرداخت مالیاتی: آیا افراد شادتر تمایل بیشتری به پرداخت مالیات دارند؟ - پذیرفته شده در 1398/6/26
امیرحسین منتظرحجت، مسعود خداپناه، حسن فرازمند، حمیده دلفی
XML درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته (مخارج مالیاتی) و رشد اقتصادی ایران - پذیرفته شده در 1398/6/26
نظام الدین مکیان، مجتبی رستمی چقایی، ابوطالب کاظمی
XML عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان‌های امور مالیاتی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور) - پذیرفته شده در 1397/12/18
نادر آریا، جلیل دلخواه
XML تاثیر شرکت های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ( VAT) - پذیرفته شده در 1397/12/22
ابوالقاسم محمدنزاد عالی زمینی، فرخ عسکری، زهرا پورزمانی
XML بررسی رابطه دوره تصدی مدیرعامل و برنامه ریزی مالیاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1397/12/18
علیرضا معطوفی، محمود نجاری
XML مقایسه کارایی رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی در کشف فرار مالیاتی اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1398/3/19
بابک جمشیدی نوید، دلیر ناصرآبادی، علی اصغر طاهرآبادی، مهرداد قنبری
XML پیش‌بینی وصول مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران: با استفاده از زنجیره مارکف و تحلیل طیف منفرد - پذیرفته شده در 1397/7/21
مرتضی روحی، عزت اله عباسیان، منصور مومنی، حنان عموزاد
XML بهینه سازی اجرای طرح جامع مالیاتی بر اساس شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر از طریق تکنیک تحلیل شبکه ای فازی (FANP) - پذیرفته شده در 1397/9/17
حسین بخشی، محمدرضا عبدلی، محمد عطایی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست‌گذاری مالیاتی - منتشرشده در 1397/4/20
ابراهیم رضائی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست‌گذاری مالیاتی - منتشرشده در 1397/4/20
ابراهیم رضائی
XML بررسی اثرات اقتصادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) - پذیرفته شده در 1397/12/22
احمد چهرقانی، منصور زرانژاد
XML جایگاه اصل تناظر و حق تجدیدنظرخواهی در نظام دادرسی مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1397/12/11
مصطفی السان، داریوش ضرونی
XML ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید - پذیرفته شده در 1397/4/16
محمدحسین ایمانی خوشخو، طیبه امیرمستوفیان
XML تحلیل ماهیت حقوقی دادخواهی مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1397/2/16
محمود پوررضائی فشخامی، ولی رستمی
XML برآورد شکاف سیاستی و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ایران و ضرورت استخراج چارچوب منطقی برای اعطای معافیت‌ها - پذیرفته شده در 1397/2/8
پریسا مهاجری، سیدمحمدهادی سبحانیان
XML بررسی مشکلات کاربران در پیاده سازی نرم‌افزار E-Ris با استفاده از روش دلفـی در اداره کـل امـور مـالیـاتی جـنوب شـهر تهـران - پذیرفته شده در 1397/2/8
فرهاد حکیمی، مهرداد مهرکام، حمیدرضا کریمی، علی اکرم میرزایی
XML فهم فرآیند سیاست‌گذاری مالیاتی در ایران: عوامل موثر بر دستورگذاری مالیاتی در سطح ملی و بازیگران آن - پذیرفته شده در 1397/2/8
سیدحسین اخوان‌علوی، اعظم میرزمانی، علی نقی امیری، حسین اسماعیلی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاستگذاری مالیاتی - پذیرفته شده در 1397/2/8
ابراهیم رضائی
XML تحلیل عملکرد، کارایی وصول و چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در ایران - پذیرفته شده در 1397/2/8
حجت ایزدخواستی، عباس عرب مازار
XML طراحی مدلی برای پیش بینی خوش حسابی مؤدیان بزرگ مالیاتی - پذیرفته شده در 1397/4/31
رضا تهرانی، عزت اله عباسیان، احمد آخوندی سنجانی
XML چالش های حقوق شهروندی و مودیان مالیاتی - پذیرفته شده در 1399/3/20
فائزه خوشحال، امین خوشحال
XML آسیب شناسی خط مشی گذاری مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1397/7/21
علی شیخ حسنی، ابوالحسن فقیهی، کرم اله دانش فرد
XML شیوه های حل و فصل اختلاف مالیاتی در حقوق بین الملل - پذیرفته شده در 1397/4/9
وحید اسدزاده، سید قاسم زمانی، ولی رستمی
XML اثر نامتقارن مالیات بر توزیع درآمد در ایران - پذیرفته شده در 1397/12/11
اسمعیل ابونوری، محبوبه فراهتی
XML شناسایی فرآیندهای اجرایی معیوب در حوزه مالیاتی با استفاده از مدل سازی با شبکه‌های پتری ( بخش رسیدگی به عملکرد شرکتها) - پذیرفته شده در 1397/7/29
XML آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه عضو WTO - پذیرفته شده در 1396/10/9
سعیده احمدی، جمشید پژویان، محسن مهرآرا، عباس معمارنژاد
XML بررسی رضایتمندی مودیان مالیاتی از خدمات مشاوره‌ای بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) - پذیرفته شده در 1397/5/13
جابر لایق، مهدی ذکی
XML جایگاه اصل عدم تبعیض مالیاتی در پرتو رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران - پذیرفته شده در 1397/6/18
ریحانه دست افکن، ابراهیم بیگ زاده، یدالله دادگر
XML بررسی مشکلات و چالشهای نظام دادرسی مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1397/4/2
سید یحیی موسوی، احمد ابراهیمی کرهرودی
XML مدلی برای اندازه‌گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی (در باب اشخاص حقوقی) - پذیرفته شده در 1396/7/16
جعفر باباجانی، بهروز باقری
XML مقایسه درجه تصاعد و عدالت مالیاتی خمس ارباح مکاسب با مالیات بر درآمد در ایران (91- 1378) - منتشرشده در 1396/7/25
ضیاءالدین کیاالحسینی، محسن سجادی، م‍‍ژگان غلامی
XML بررسی اثر سیاستهای قیمتی (مالیاتی) بر مصرف دخانیات - پذیرفته شده در 1397/1/27
محسن حسنی، بهرام سحابی، سجاد فرجی دیزجی، قهرمان عبدلی
XML چالش‌های استرداد مالیات در نظام مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1397/12/11
صمد قراقیه، رضا غلامی جمکرانی، یوسف تقی پوریان گیلانی
XML ارزیابی شاخص های برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و روش سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور - منتشرشده در 1396/10/19
محمدرضا عبدی، نگار خسروی پور، محسن حمیدیان
XML تعیین شرایط اقتصادی مطلوب برای اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی و تحلیل تطبیقی آنها با اقتصاد ایران - پذیرفته شده در 1397/5/14
سیاوش جانی، فرهاد خدادادکاشی، فهیمه دنیابین
XML آزمون رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ترکیب مالیاتی: آزمون علیت در مدلهای داده های تابلویی ناهمسان - پذیرفته شده در 1397/5/17
ابراهیم رضائی
XML اولویت بندی راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی - پذیرفته شده در 1397/2/16
زهرا ترکاشوند، تقی ترابی، محمود البرزی، علی عسکری
XML اثر شوک های مالی و پولی بر عملکرد سیستم مالیاتی ایران در راستای تعیین نرخ های بهینه مالیات بر مصرف و مالیات بر حقوق و دستمزد (رویکرد تعادل عمومی با استفاده از الگوریتم ژنتیک) - پذیرفته شده در 1396/3/27
مجید مداح، ندا سمیعی
XML بررسی حقوقی تاثیر مالیات برسرمایه گذاری خارجی - پذیرفته شده در 1396/2/25
ولی رستمی، وحید اسدزاده
XML بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی بر فعالیت‌های کارآفرینانه: مطالعه موردی کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآور محور - پذیرفته شده در 1396/3/27
علی حسین صمدی، سید محمد میرهاشمی
XML نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران ( با تاکید بر تثبیت اقتصاد کلان، انعطاف پذیری،شفافیت وپاسخگویی) - پذیرفته شده در 1396/2/25
امیر خادم علیزاده
XML بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان - پذیرفته شده در 1396/2/25
زهرا ضیایی، پریسا مهاجری، علی نصیری اقدم
XML سیاست‌گذاری اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام - پذیرفته شده در 1396/2/25
محمد جواد توکلی
XML ارزیابی تاثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 بر ورود شرکت ها و سرمایه گذاری در شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور - پذیرفته شده در 1396/2/25
یگانه موسوی جهرمی، سید حسین ایزدی، محمد رضا رضوی، فرهاد خداداد کاشی
XML تحلیل اثرات سیاست‌های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران: با تأکید بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها و بی‌انضباطی مالی دولت - پذیرفته شده در 1396/2/25
حجت ایزدخواستی، عباس عرب مازار
XML بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور براساس نظریه داده بنیاد - پذیرفته شده در 1396/3/6
حمید رضا یوسفی، بهزاد مشعلی، حسین منتی
XML بررسی اثرات مالیات‌ستانی محلی بر بهبود توسعه شهری و اقتصادی کلان شهر تهران با تاکید بر مالیات بر املاک (با رویکرد معادلات همزمان) - پذیرفته شده در 1396/9/21
مجید مداح، محمدقاسم رضایی، ندا سمیعی
XML بررسی وسنجش عوامل موثر برایجاد وقفه های مالیاتی درنظام مالیاتی ایران ( مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران ) - پذیرفته شده در 1397/11/1
سیدعلی نبوی چاشمی، ناصر برزگر تهمتن
XML مروری بر تجربه اصلاح نظام مالیاتی در ایران و جهان (با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی) - منتشرشده در 1395/11/30
نادر جنتی، سیدمحمد میرمحمدی
XML تحلیل تجربی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر توزیع درآمد ایران : کاربرد مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) - پذیرفته شده در 1396/7/16
سیدکمال صادقی، محمدباقر بهشتی، رضا رنج پور، سعید ابراهیمی
XML نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پذیرفته شده در 1395/11/30
مجید مداح، اسمعیل ابونوری، محسن شفیعی نیک ابادی، ندا سمیعی
XML بررسی عوامل موثر برگرفته از تئوری شناختی–اجتماعی بر پذیرش سامانه‌های عملیات الکترونیکی مالیاتی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی) - پذیرفته شده در 1397/11/17
افسانه یوسف پور، محمد لگزیان، فریبرز رحیم نیا
XML کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی - پذیرفته شده در 1395/11/30
کیومرث شهبازی، یونس برومند، ابراهیم رضایی
XML شناسایی صورت حساب جعلی مودیان مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی - پذیرفته شده در 1396/3/6
ابولفضل قربانی، کامران لایقی، فاطمه داودی
XML تاثیر جنبه ی فردی سرمایه معنوی بر قضاوت حسابرسان مستقل، مطالعه مورد عدم ثبت بدهی مالیاتی توسط شرکت مورد حسابرسی - منتشرشده در 1397/8/2
سید حسین نسل موسوی، محمود نظرپور
XML بررسی و تعیین نرخ های بهینه مالیاتی متناسب با سطح بهینه تقاضای کالای عمومی - پذیرفته شده در 1395/8/3
مجید مداح، محسن شفیعی نیک آبادی، ندا سمیعی
XML امکان سنجی استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی بین المللی - پذیرفته شده در 1395/11/30
ریحانه دست افکن
XML توسعه مدل شناسایی مؤدیان کم‌اظهار مالیات بر ارزش افزوده با رویکردهای داده‌کاوی - پذیرفته شده در 1396/4/14
وحید برادران، شیما محمدحسنی
XML اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود: آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1395/8/3
مهدی صفری گرایلی، شیوا پودینه
XML رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1397/2/30
بهزاد عباسی مولان، غلامرضا منصورفر، فرزاد غیور
XML نگرشی جدید به تمکین مالیاتی؛ معرفی یک چارچوب جدید - پذیرفته شده در 1395/11/13
ناصر جمشیدی، محمود رامشینی، غلامحسین اسدی
XML بررسی رابطه‌ی متقابل اجتناب مالیاتی و کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS - پذیرفته شده در 1396/2/23
حسین فخاری، سعید طهماسبی خورنه
XML تعمیـم مفهوم «مقــر دائم» به شرکتهـای فـرعی - پذیرفته شده در 1396/3/6
نعیم نوربخش، حسن وکیلیان
XML ارزیابی تأثیر معافیت‌ها بر تنازلی بودن مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران - پذیرفته شده در 1396/3/8
مهنوش عبدالله میلانی، علی نصیری اقدم، پریسا مهاجری، مریم آریان نژاد
XML نقش سهامداران نهادی در رابطه کیفیت افشا با اجتناب مالیاتی - پذیرفته شده در 1395/8/3
اکبر مستانه، عسگر پاکمرام
XML تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش بینی سود (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - پذیرفته شده در 1396/3/6
علیرضا غلامی کیان، محسن فقیه
XML طراحی و تبیین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1395/8/3
رضا نجاری، جعفر آهنگری
XML ارائه مدلی برای پذیرش اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی در استان سمنان - پذیرفته شده در 1395/10/5
مرتضی ملکی مین باش رزگاه، مهری شهریاری
XML ارزیابی معافیت کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده - منتشرشده در 1394/12/26
یگانه موسوی جهرمی، سعید توتونچی ملکی
XML سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوارتجاری - منتشرشده در 1394/12/26
ابراهیم رضائی
XML حسابرسی مالیاتی مطلوب جهت کاهش فرار مالیاتی (مورد مالیات بر درآمد)؛ تحلیل نظری و تجربی - منتشرشده در 1394/12/26
سیدمحمد حسینی فرد، قهرمان عبدلی، حمید ابریشمی
XML بهبود کارایی الگوریتم تشخیص تقلب مالیاتی با استفاده از الگوهای پردازش موازی - منتشرشده در 1394/12/26
مهدی سامعی راد، اسدالله شاه بهرامی
XML بررسی و راهکارهایفقهی قانونی جرائم در نظام مالیاتی - منتشرشده در 1394/12/26
حسین کفشگر جلودار، مجید حبیبیان نقیبی
XML مدیریت ریسک مالیاتی: با تأکید بر اندازه و نوع فعالیت مؤدیان حقوقی - منتشرشده در 1394/12/26
سید مهدی رمضانی، علی عسکری
XML بررسی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورها - منتشرشده در 1394/12/26
محسن مهرآرا، پوریا اصفهانی
XML بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی: تبیین نقش انتقام ارباب رجوع در تمایل به فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1395/11/13
میثم شیرخدائی، فرشته خلیلی پالندی، هاجر شیرازی
XML چالش های مالیاتی شرکت های عملی (موضوع ماده 220 قانون تجارت ایران) - پذیرفته شده در 1395/8/3
رضا چراغی، مهدی عاشوری
XML مالیاتها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه‌ای - پذیرفته شده در 1396/5/30
علی اصغر سالم، یونس نادمی
XML برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی : تحلیل تجربی در ایران - پذیرفته شده در 1394/11/18
رضا امیدی پور، جمشید پژویان، تیمور محمدی، عباس معمارنژاد
XML مسیر بهینه نرخ رشد درآمدهای مالیاتی: تئوری کنترل بهینه پویا - پذیرفته شده در 1395/2/18
علی یونسی، هادی غفاری، محمد حسین پورکاظمی، فرهاد خداداد کاشی
XML مقایسه آثار رفاهی و زیست‌محیطی انواع مالیات بر کربن به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای - پذیرفته شده در 1394/11/18
فرهاد خداداد کاشی، مهدی اکابری تفتی، یگانه موسوی جهرمی، علی اکبر خسروی نژاد
XML برآورد وقفه مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک گروههای مالیاتی استان گلستان - پذیرفته شده در 1395/2/20
مریم ستوده نیا، محمود محمود زاده
XML ارتباط بین سبک های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها - پذیرفته شده در 1395/2/25
مهدی صالحی، سمانه زمانی مقدم، افسانه لطفی
XML کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر برآن (مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) - پذیرفته شده در 1395/4/5
کمال اوجاقلو، حسین بهروان، محسن نوغانی
XML ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر توسعه‌ی پایبندی کارکنان به رفتارهای اخلاقی در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی - پذیرفته شده در 1395/3/4
فرزاد محمدی سالاری
XML تأثیر جهانی‌شدن بر شاخص مالیات به هزینه‌های جاری دولت - پذیرفته شده در 1395/2/25
ناهید عاشوری، محمد مهدی برقی اسگویی، اکبر عاشوری
XML بررسی تطبیق پذیری نظام حقوق مالیاتی ایران با اصول حاکم بر تجارت جهانی - پذیرفته شده در 1394/11/20
نعیم نوربخش، محمد امین زندی
XML تعیین و ارزیابی شاخص های کارایی نسبی ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و استان تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) - پذیرفته شده در 1394/6/8
علی عسکری، محمد جواد چرخ کار
XML بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران) - پذیرفته شده در 1394/12/9
وحید برادران، مریم ولیجانی
XML رویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1394/11/18
داود سیفی، ابوالفتح خالفی
XML بررسی انگیزه‌های مالیاتی عضویت در گروه‌های تجاری - پذیرفته شده در 1395/8/3
محسن نظری، معصومه صابر ماهانی، مصطفی دلدار
XML کاربست روش های داده کاوی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1394/11/18
مریم غریبی
XML شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات بر تمکین مالیاتی مؤدیان حقوقی در مشهد با رویکرد AHP و تحلیل محتوا - پذیرفته شده در 1394/3/5
اکبر منجگانی، وحیده طبسی لطف آبادی
XML تحلیل تجربی توهم مالی در ایران - پذیرفته شده در 1394/12/10
مجید مداح، محبوبه فراهتی
XML تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات - پذیرفته شده در 1394/3/5
احمد خدامی پور، یونس بزرایی
XML چگونگی تسهیل پرداخت مالیات در ایران - منتشرشده
علی نصیراقدم، مهدی موحدی بک نظر، محمدجواد رضایی، زینب مرتضوی فر
XML بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی ,ادغام مدل تئوری پذیرش وتئوری رفتار برنامه ریزی شده - پذیرفته شده در 1394/4/13
آرمان بهراد
XML تأثیر مالیات بر عملکرد شرکت نفت بر کارایی سازمان مالیاتی( رویکرد تحلیل پوششی داده ها) - پذیرفته شده در 1394/3/5
ابراهیم موسوی، محمدرضا منجذب
XML تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران - پذیرفته شده در 1394/4/13
مصطفی باقری، منوچهر توسلی نایینی
XML بررسی میزان کارآیی ضرایب مالیاتی جهت برآورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری - پذیرفته شده در 1395/2/25
حمید حسینی آبخارکی
XML بررسی جایگاه جرائم مالیاتی درجلوگیری از فرارمالیاتی درنظام مالیات برارزش افزوده - پذیرفته شده در 1394/6/8
ناصر حمیدی، امیر محمدزاده، فاطمه محمدی
XML اثرات سیاست های مالیاتی بر رفاه مصرف کننده(در قالب مدل تعادل عمومی نسل های همپوش) - منتشرشده در 1395/11/13
الهه افروزکلاردهی، حسین راغفر، میرحسین موسوی، معصومه فولادی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه مالیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Tax Research

Designed & Developed by : Yektaweb