- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - منتشرشده در 1399/12/10
سیدرستم اسداله زاده
XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - منتشرشده در 1398/9/10
سید رستم اسداله زاده بالی
XML شناسایی وظایف مدیران در سازمان های مالیاتی مدرن - پذیرفته شده در 1400/1/29
امیر حسین امیر خانی، مهدی محمد جواهری
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور: مطالعه‌ای آمیخته - منتشرشده در 1399/9/10
هادی ثنائی پور
XML طراحی مدل تحلیل تفسیر ساختاری عوامل مؤثر بر فرار مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی - پذیرفته شده در 1400/3/25
دکتر امین بلوری، دكتر محمد مرادی، دكتر حمیدرضا یزدانی
XML ارائه مدل شایستگی های مدیریتی در سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1399/10/15
احمدعلی صادقی، محمد علی حسینی، کامران محمد خانی
XML مبانی مسئولیت مدنی ماموران مالیاتی - پذیرفته شده در 1400/3/25
باقر قلی، علیرضا انتظاری نجف آبادی، سعید شریعتی فرانی
XML رویکردهای مواجهه با جرم فرار مالیاتی در نظم کیفری کنونی : مطالعه موردی پدیده شرکت‌های کاغذی - پذیرفته شده در 1400/3/19
آقای محمدرضا دانش شهرکی
XML تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1399/10/15
الله محمد آقائی، مجید مداح
XML ارائه مدلی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی در اجرای مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم - پذیرفته شده در 1400/3/25
محمد برزگری دهج، آقای دکتر امیر رضا کیقبادی، آقای دکتر احمد یعقوب نژاد، خانم دکتر آزیتا جهانشاد
XML تشخیص مالیات براساس تراکنشهای بانکی در نظام حقوقی ایران - پذیرفته شده در 1399/12/6
دکتر حسین عبداللهی
XML بررسی تطبیقی امکان تاخر تحقق معامله در قانون مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1400/3/25
آقای محمدرضا عباسی، دکتر غلام نبی فیضی چکاب
XML تحلیلی رفتاری از تمایل به پرداخت مالیات (مطالعه موردی شهرک صنعتی سمنان) - پذیرفته شده در 1400/3/25
دکتر حشمت الله عسگری، آناهیتا روزی طلب، امیر منصوری
XML تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حجم اقتصاد پنهان - پذیرفته شده در 1399/10/15
سید رستم اسداله زاده بالی، مرجان دامن کشیده، منیژه هادی نژاد، غلامرضا گرایی نژاد، هوشنگ مومنی وصالیان
XML شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور: مطالعه‌ای آمیخته - پذیرفته شده در 1399/10/15
دکتر هادی ثنائی پور
XML برآورد میزان فرار مالیاتی در ایران با استفاده از روش MIMIC (طی دوره 1355-1395) - پذیرفته شده در 1400/1/29
افسانه ایزدی، مجید صامتی، نعمت الله اکبری
XML تاثیر تحریم های اقتصادی و ارتباطات سیاسی با تاکید بر درآمدها و شکاف مالیاتی : آزمون تئوری اقتصاد سیاسی - پذیرفته شده در 1400/1/29
دکتر امید علی پارسا، دکتر مهرداد مهرکام، دکتر فاطمه حصنی مقدم
XML شناسایی ریسک تمکین مالیات مشاغل با روش نظریه پردازی زمینه بنیان - پذیرفته شده در 1399/5/7
رضا حیدری، فرزانه حیدرپور، آزیتا جهانشاد
XML بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر اقتدار سازمان مالیاتی بر اثر عدالت توزیع و عدالت رویه‌ای بر تمکین داوطلبانه مالیاتی - پذیرفته شده در 1399/10/15
محمود علیزاده، مهری علیمرادی، درخشان حیدری، حدیث عبدی
XML ارایه مدل حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک برای بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران - پذیرفته شده در 1399/3/20
دکتر نگار خسروی پور، دکتر محسن حمیدیان، آقای محمدرضا عبدی
XML قواعد عمومی قراردادها و قواعد ضد خودداری و فرار از پرداخت مالیات - پذیرفته شده در 1399/5/7
آقای رضا چراغی، دکتر منصور امینی، دکتر ولی رستمی
XML ارزیابی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد مدل‌های میانگین‌گیری پویا (TVP DMA) - پذیرفته شده در 1399/4/24
سعید توتونچی ملکی، یگانه موسوی جهرمی، محسن مهرآرا
XML بررسی انگیزه های اجتناب مالیاتی در شرکتهای دولتی بر مبنای دوره تصدی مدیر عامل - پذیرفته شده در 1399/5/7
محسن رشیدی، مهرشاد محمدی راد
XML الگوی مطلوب تمکین مالیاتی در ایران: الگویی ترکیبی - پذیرفته شده در 1399/5/7
سلمان ایزدی، سید احمد حبیب‌نژاد، سید حسین رحمت‌اللهی
XML شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارزش‌‌افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر حد‌‌آستانه ثبت‌نام - پذیرفته شده در 1399/5/7
دکتر پریسا مهاجری، دکتر رضا طالبلو، خانم لیلا ستاره ای
XML ارائه مدل پیش بینی فرار مالیاتی برمبنای الگوریتم درخت تصمیم ID3 و شبکه بیزین - پذیرفته شده در 1399/5/7
دکتر سیدحسین نسل موسوی، دکتر میرسعید حسینی شیروانی، آقای محمود نظرپور
XML ارائه مدل دینامیکی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1399/3/20
امیر احمد مهدیان راد، سیدمهدی الوانی، صفر فضلی
XML پرتوافکنی به مفهوم عدالت در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1399/10/15
آیت مولائی
XML بررسی حقوقی شرایط قرار تأمین مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1398/9/16
آقای مرتضی سرائی، آقای ولی رستمی، آقای یداله دادگر، آقای محمد راسخ
XML تحلیل ضمانت اجراهای حقوق مالیاتی ایران و مقایسه آن با نظام مالیاتی انگلستان - پذیرفته شده در 1399/11/13
خانم ریحانه عامری، آقای سیدجواد میرقاسمی، آقای ولی رستمی، آقای کارن روحانی
XML بررسی قانون زکات در ایران - پذیرفته شده در 1398/8/28
سيد ضیاء الدین کیاالحسینی
XML بررسی اثر شوک مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - پذیرفته شده در 1398/10/11
دکتر صابر خداوردیزاده، دکتر یاور دشتبانی
XML اثر اعمال مالیات سبز بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD - پذیرفته شده در 1399/10/15
مارال اسکندری، جمشید پژویان، تیمور محمدی، فرهاد غفاری
XML بررسی چالش های فراروی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک - پذیرفته شده در 1399/10/15
رضا طاهری بروجنی، دکتر رضا حسینی
XML رتبه بندی عوامل رفتاری مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان - پذیرفته شده در 1398/9/16
فرخ برزیده، درده سجاد ابراهیمی
XML اثر اعطای مشوق‌های مالیاتی بر صادرات گروه‌های کالایی HS - پذیرفته شده در 1399/12/13
دکتر مهدی یزدانی
XML بررسی تاثیر سبک رهبری بر تعهدسازمانی و جوسازمانی سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1398/9/18
دکتر علیرضا زمانی، دکتر علیرضا چناری
XML بهینه‌سازی اجرای طرح جامع مالیاتی بر اساس شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر از طریق تکنیک تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) - منتشرشده در 1398/2/21
XML تاملی در نظام دادرسی مالیاتی (اداری – قضایی) ایران و آمریکا - پذیرفته شده در 1399/5/7
آقای مصطفی باقری، دکتر منوچهر توسلی نایینی، دکتر محمد دالمن پور
XML شناسایی و اعتباریابی شایستگی های مشاغل کلیدی سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی - پذیرفته شده در 1398/9/16
دانشجوی دکتری مانیا اربابی، استاد عبد الرحیم نوه ابراهیم، دکتر حسن رضا زین آبادی، دکتر اکبر حسن پور
XML برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور - پذیرفته شده در 1398/8/8
خانم فاطمه میرجلیلی، دکتر علی نصیری اقدم، دکتر پریسا مهاجری، دکتر تیمور محمدی
XML تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تأکید بر راهبردها و چالش‌ها - پذیرفته شده در 1398/7/7
حجت ایزدخواستی
XML بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه و ایران - پذیرفته شده در 1398/7/7
دکتر سید حسین غفاریان کلاهی
XML شبیه سازی و پیش بینی اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پذیرفته شده در 1398/7/7
خانم پریسا زارعی، دکتر سید عبدالمجید جلائی، دکتر زین العابدین صادقی
XML بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اجتناب مالیاتی و اثر تعدیل گر ‌مدیریت سود بر رابطه آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق ‌بهادار تهران - پذیرفته شده در 1398/7/14
آقا محمد علیزاده، آقا جمال جلیلیان، آقا درخشان حیدری، خانم نسیم طاهرخانی
XML چالش های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران (با نگرشی به سیاست های تقنینی و اجرایی) - پذیرفته شده در 1398/9/16
ر ریحانه عامری، س سمیرا اصغری، ف فرزانه مجدآبادی، ح حسین علی پور
XML ارائه مدل رابطه ایدئولوژی سیاسی با اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش میانجی‌گری اعتماد اجتماعی به دولت - پذیرفته شده در 1398/10/11
خانم شیرین حقیقی فشی، دکتر بهمن بنی مهد، دکتر فریدون اوحدی، دکتر بهرام همتی
XML تحلیل پویای مالیات در یک اقتصاد باز کوچک صادر‌کننده نفت با استفاده از سیستم های فازی عصبی - پذیرفته شده در 1399/3/20
ش شهرزاد سیدصالحی، م مجید صامتی، ک کریم آذربایجانی، م مهدی بصیرت
XML چارچوب شایستگی‌های روسای گروه‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور (یک رویکرد کیفی) - پذیرفته شده در 1398/4/19
آرمان بهراد، مهدی سبک رو، سید محمد طباطبایی نسب
XML اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای توسعه یافته - پذیرفته شده در 1398/4/24
سهیلا آزادپور، ابراهیم التجایی، بیژن باصری
XML طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه، ادارات امور مالیاتی استان مازندران) - پذیرفته شده در 1398/10/11
آقای محمدرضا صبح خیز، دکتر علی مهدی زاده اشرفی، دکتر تورج مجیبی، دکتر محمود اوتادی
XML تعیین تاثیر ویژگی های خانواده در بروز عدم تمکین مالیاتی شرکت‌های خانوادگی- مطالعه موردی شرکت های خانوادگی استان تهران - پذیرفته شده در 1398/4/15
آقای افشین فرهمند، خانم شادی شاهوردیانی، آقاي حجت اله موسی پور
XML تحلیلی بر بهبود مشارکت مردمی در امور پرداخت مالیات با تاکید برآموزش شهروندی(مورد غرب شهر تهران) - پذیرفته شده در 1398/9/27
دانشجوی دکتری محمدرضا غیاثی، دکتر مصطفی نیکنامی، دکتر افسانه زمانی مقدم، دکتر کامران محمدخانی
XML ارزیابی پایداری مالیاتی و ریسک مالیاتی آتی شرکت: با تأکید بر نوع مالکیت - پذیرفته شده در 1398/4/15
فرشته دارش، سید علی واعظ، مهدی بصیرت، احمد کعب عمیر
XML طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در ارتقا اثربخشی و محبوبیت سازمانی - پذیرفته شده در 1397/7/29
امیراحمد مهدیان راد، پرفسور سیدمهدی الوانی، دکتر صفر فضلی
XML ارزیابی ادراکات و انتظارات پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی و تأثیر آن بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی سازمان - پذیرفته شده در 1397/12/11
آقای محمد توکلی، دکتر شکراله خواجوی، دکتر هاشم ولی پور
XML رابطه شادی و تمایل به پرداخت مالیاتی: آیا افراد شادتر تمایل بیشتری به پرداخت مالیات دارند؟ - پذیرفته شده در 1398/6/26
دکتر امیرحسین منتظرحجت، دکتر مسعود خداپناه، دکتر حسن فرازمند، خانم حمیده دلفی
XML درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته (مخارج مالیاتی) و رشد اقتصادی ایران - پذیرفته شده در 1398/6/26
سید نظام الدین مکیان، مجتبی رستمی چقایی، ابوطالب کاظمی
XML عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان‌های امور مالیاتی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور) - پذیرفته شده در 1397/12/18
آقاي نادر آریا، دكتر جلیل دلخواه
XML تاثیر شرکت های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ( VAT) - پذیرفته شده در 1397/12/22
ابوالقاسم محمدنزاد عالی زمینی، فرخ عسکری، زهرا پورزمانی
XML بررسی رابطه دوره تصدی مدیرعامل و برنامه ریزی مالیاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1397/12/18
دکتر علیرضا معطوفی، آقای محمود نجاری
XML مقایسه کارایی رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی در کشف فرار مالیاتی اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1398/3/19
دکتر بابک جمشیدی نوید، دکتر دلیر ناصرآبادی، دکتر علی اصغر طاهرآبادی، دکتر مهرداد قنبری
XML پیش‌بینی وصول مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران: با استفاده از زنجیره مارکف و تحلیل طیف منفرد - پذیرفته شده در 1397/7/21
آقا مرتضی روحی، آقا عزت اله عباسیان، آقا منصور مومنی، آقا حنان عموزاد
XML بهینه سازی اجرای طرح جامع مالیاتی بر اساس شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر از طریق تکنیک تحلیل شبکه ای فازی (FANP) - پذیرفته شده در 1397/9/17
حسین بخشی، محمدرضا عبدلی، محمد عطایی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست‌گذاری مالیاتی - منتشرشده در 1397/4/20
ابراهیم رضائی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست‌گذاری مالیاتی - منتشرشده در 1397/4/20
ابراهیم رضائی
XML بررسی اثرات اقتصادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) - پذیرفته شده در 1397/12/22
آقای احمد چهرقانی، دکتر منصور زرانژاد
XML جایگاه اصل تناظر و حق تجدیدنظرخواهی در نظام دادرسی مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1397/12/11
مصطفی السان، داریوش ضرونی
XML ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید - پذیرفته شده در 1397/4/16
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، طیبه امیرمستوفیان
XML تحلیل ماهیت حقوقی دادخواهی مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - پذیرفته شده در 1397/2/16
محمود پوررضائی فشخامی، ولی رستمی
XML برآورد شکاف سیاستی و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ایران و ضرورت استخراج چارچوب منطقی برای اعطای معافیت‌ها - پذیرفته شده در 1397/2/8
دکتر پریسا مهاجری، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان
XML بررسی مشکلات کاربران در پیاده سازی نرم‌افزار E-Ris با استفاده از روش دلفـی در اداره کـل امـور مـالیـاتی جـنوب شـهر تهـران - پذیرفته شده در 1397/2/8
فرهاد حکیمی، مهرداد مهرکام، حمیدرضا کریمی، علی اکرم میرزایی
XML فهم فرآیند سیاست‌گذاری مالیاتی در ایران: عوامل موثر بر دستورگذاری مالیاتی در سطح ملی و بازیگران آن - پذیرفته شده در 1397/2/8
سیدحسین اخوان‌علوی، اعظم میرزمانی، علی نقی امیری، حسین اسماعیلی
XML رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاستگذاری مالیاتی - پذیرفته شده در 1397/2/8
دکتر ابراهیم رضائی
XML تحلیل عملکرد، کارایی وصول و چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در ایران - پذیرفته شده در 1397/2/8
حجت ایزدخواستی، عباس عرب مازار
XML طراحی مدلی برای پیش بینی خوش حسابی مؤدیان بزرگ مالیاتی - پذیرفته شده در 1397/4/31
دکتر رضا تهرانی، دکتر عزت اله عباسیان، احمد آخوندی سنجانی
XML چالش های حقوق شهروندی و مودیان مالیاتی - پذیرفته شده در 1399/3/20
خانم فائزه خوشحال، دکتر امین خوشحال
XML آسیب شناسی خط مشی گذاری مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1397/7/21
علی شیخ حسنی، ابوالحسن فقیهی، کرم اله دانش فرد
XML شیوه های حل و فصل اختلاف مالیاتی در حقوق بین الملل - پذیرفته شده در 1397/4/9
دانشجوی دکتری وحید اسدزاده، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر ولی رستمی
XML اثر نامتقارن مالیات بر توزیع درآمد در ایران - پذیرفته شده در 1397/12/11
اسمعیل ابونوری، محبوبه فراهتی
XML شناسایی فرآیندهای اجرایی معیوب در حوزه مالیاتی با استفاده از مدل سازی با شبکه‌های پتری ( بخش رسیدگی به عملکرد شرکتها) - پذیرفته شده در 1397/7/29
XML آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه عضو WTO - پذیرفته شده در 1396/10/9
سعیده احمدی، دکتر جمشید پژویان، دکتر محسن مهرآرا، دکتر عباس معمارنژاد
XML بررسی رضایتمندی مودیان مالیاتی از خدمات مشاوره‌ای بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) - پذیرفته شده در 1397/5/13
جابر لایق، مهدی ذکی
XML جایگاه اصل عدم تبعیض مالیاتی در پرتو رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران - پذیرفته شده در 1397/6/18
ریحانه دست افکن، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر یدالله دادگر
XML بررسی مشکلات و چالشهای نظام دادرسی مالیاتی ایران - پذیرفته شده در 1397/4/2
سید یحیی موسوی، احمد ابراهیمی کرهرودی
XML مدلی برای اندازه‌گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی (در باب اشخاص حقوقی) - پذیرفته شده در 1396/7/16
دکتر جعفر باباجانی، بهروز باقری
XML مقایسه درجه تصاعد و عدالت مالیاتی خمس ارباح مکاسب با مالیات بر درآمد در ایران (91- 1378) - منتشرشده در 1396/7/25
سيد ضیاءالدین کیاالحسینی، سيد محسن سجادی، م‍‍ژگان غلامی
XML بررسی اثر سیاستهای قیمتی (مالیاتی) بر مصرف دخانیات - پذیرفته شده در 1397/1/27
محسن حسنی، دکتر بهرام سحابی، دکتر سجاد فرجی دیزجی، دکتر قهرمان عبدلی
XML چالش‌های استرداد مالیات در نظام مالیات بر ارزش افزوده - پذیرفته شده در 1397/12/11
آقای صمد قراقیه، دکتر رضا غلامی جمکرانی، دکتر یوسف تقی پوریان گیلانی
XML ارزیابی شاخص های برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و روش سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور - منتشرشده در 1396/10/19
محمدرضا عبدی، نگار خسروی پور، محسن حمیدیان
XML تعیین شرایط اقتصادی مطلوب برای اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی و تحلیل تطبیقی آنها با اقتصاد ایران - پذیرفته شده در 1397/5/14
سیاوش جانی، فرهاد خدادادکاشی، فهیمه دنیابین
XML آزمون رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ترکیب مالیاتی: آزمون علیت در مدلهای داده های تابلویی ناهمسان - پذیرفته شده در 1397/5/17
دکتر ابراهیم رضائی
XML اولویت بندی راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی - پذیرفته شده در 1397/2/16
خانم زهرا ترکاشوند، دکتر تقی ترابی، دکتر محمود البرزی، دکتر علی عسکری
XML اثر شوک های مالی و پولی بر عملکرد سیستم مالیاتی ایران در راستای تعیین نرخ های بهینه مالیات بر مصرف و مالیات بر حقوق و دستمزد (رویکرد تعادل عمومی با استفاده از الگوریتم ژنتیک) - پذیرفته شده در 1396/3/27
دکتر مجید مداح، دکتر ندا سمیعی
XML بررسی حقوقی تاثیر مالیات برسرمایه گذاری خارجی - پذیرفته شده در 1396/2/25
دکتر ولی رستمی، آقای وحید اسدزاده
XML بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی بر فعالیت‌های کارآفرینانه: مطالعه موردی کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآور محور - پذیرفته شده در 1396/3/27
دکتر علی حسین صمدی، آقای سید محمد میرهاشمی
XML نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران ( با تاکید بر تثبیت اقتصاد کلان، انعطاف پذیری،شفافیت وپاسخگویی) - پذیرفته شده در 1396/2/25
دکتر امیر خادم علیزاده
XML بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان - پذیرفته شده در 1396/2/25
زهرا ضیایی، پریسا مهاجری، علی نصیری اقدم
XML سیاست‌گذاری اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام - پذیرفته شده در 1396/2/25
د محمد جواد توکلی
XML ارزیابی تاثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 بر ورود شرکت ها و سرمایه گذاری در شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور - پذیرفته شده در 1396/2/25
دکتر یگانه موسوی جهرمی، آقای سید حسین ایزدی، دکتر محمد رضا رضوی، دکتر فرهاد خداداد کاشی
XML تحلیل اثرات سیاست‌های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران: با تأکید بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها و بی‌انضباطی مالی دولت - پذیرفته شده در 1396/2/25
حجت ایزدخواستی، عباس عرب مازار
XML بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور براساس نظریه داده بنیاد - پذیرفته شده در 1396/3/6
آقای حمید رضا یوسفی، دکتر بهزاد مشعلی، دکتر حسین منتی
XML بررسی اثرات مالیات‌ستانی محلی بر بهبود توسعه شهری و اقتصادی کلان شهر تهران با تاکید بر مالیات بر املاک (با رویکرد معادلات همزمان) - پذیرفته شده در 1396/9/21
دکتر مجید مداح، اقای محمدقاسم رضایی، خانم ندا سمیعی
XML بررسی وسنجش عوامل موثر برایجاد وقفه های مالیاتی درنظام مالیاتی ایران ( مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران ) - پذیرفته شده در 1397/11/1
سیدعلی نبوی چاشمی، ناصر برزگر تهمتن
XML مروری بر تجربه اصلاح نظام مالیاتی در ایران و جهان (با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی) - منتشرشده در 1395/11/30
نادر جنتی، سیدمحمد میرمحمدی
XML تحلیل تجربی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر توزیع درآمد ایران : کاربرد مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) - پذیرفته شده در 1396/7/16
دکتر سیدکمال صادقی، دکتر محمدباقر بهشتی، دکتر رضا رنج پور، آقای سعید ابراهیمی
XML نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پذیرفته شده در 1395/11/30
دکتر مجید مداح، دکتر اسمعیل ابونوری، دکتر محسن شفیعی نیک ابادی، دکتر ندا سمیعی
XML بررسی عوامل موثر برگرفته از تئوری شناختی–اجتماعی بر پذیرش سامانه‌های عملیات الکترونیکی مالیاتی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی) - پذیرفته شده در 1397/11/17
خانم افسانه یوسف پور، دکتر محمد لگزیان، دکتر فریبرز رحیم نیا
XML کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی - پذیرفته شده در 1395/11/30
دکتر کیومرث شهبازی، آقای یونس برومند، دکتر ابراهیم رضایی
XML شناسایی صورت حساب جعلی مودیان مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی - پذیرفته شده در 1396/3/6
آقا ابولفضل قربانی، آقای کامران لایقی، خانم فاطمه داودی
XML تاثیر جنبه ی فردی سرمایه معنوی بر قضاوت حسابرسان مستقل، مطالعه مورد عدم ثبت بدهی مالیاتی توسط شرکت مورد حسابرسی - منتشرشده در 1397/8/2
دکتر سید حسین نسل موسوی، آقای محمود نظرپور
XML بررسی و تعیین نرخ های بهینه مالیاتی متناسب با سطح بهینه تقاضای کالای عمومی - پذیرفته شده در 1395/8/3
دکتر مجید مداح، دکتر محسن شفیعی نیک آبادی، دکتر ندا سمیعی
XML امکان سنجی استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی بین المللی - پذیرفته شده در 1395/11/30
خانم ریحانه دست افکن
XML توسعه مدل شناسایی مؤدیان کم‌اظهار مالیات بر ارزش افزوده با رویکردهای داده‌کاوی - پذیرفته شده در 1396/4/14
دکتر وحید برادران، خانم شیما محمدحسنی
XML اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود: آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1395/8/3
مهدی صفری گرایلی، شیوا پودینه
XML رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پذیرفته شده در 1397/2/30
آقای بهزاد عباسی مولان، دکتر غلامرضا منصورفر، آقای فرزاد غیور
XML نگرشی جدید به تمکین مالیاتی؛ معرفی یک چارچوب جدید - پذیرفته شده در 1395/11/13
آقا ناصر جمشیدی، آقا محمود رامشینی، آقا غلامحسین اسدی
XML بررسی رابطه‌ی متقابل اجتناب مالیاتی و کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS - پذیرفته شده در 1396/2/23
دکتر حسین فخاری، آقای سعید طهماسبی خورنه
XML تعمیـم مفهوم «مقــر دائم» به شرکتهـای فـرعی - پذیرفته شده در 1396/3/6
آقای نعیم نوربخش، دکتر حسن وکیلیان
XML ارزیابی تأثیر معافیت‌ها بر تنازلی بودن مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران - پذیرفته شده در 1396/3/8
دکتر مهنوش عبدالله میلانی، دکتر علی نصیری اقدم، دکتر پریسا مهاجری، خانم مریم آریان نژاد
XML نقش سهامداران نهادی در رابطه کیفیت افشا با اجتناب مالیاتی - پذیرفته شده در 1395/8/3
اکبر مستانه، عسگر پاکمرام
XML تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش بینی سود (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - پذیرفته شده در 1396/3/6
علیرضا غلامی کیان، محسن فقیه
XML طراحی و تبیین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور - پذیرفته شده در 1395/8/3
رضا نجاری، جعفر آهنگری
XML ارائه مدلی برای پذیرش اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی در استان سمنان - پذیرفته شده در 1395/10/5
دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه، خانم مهری شهریاری
XML ارزیابی معافیت کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده - منتشرشده در 1394/12/26
یگانه موسوی جهرمی، سعید توتونچی ملکی
XML سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوارتجاری - منتشرشده در 1394/12/26
ابراهیم رضائی
XML حسابرسی مالیاتی مطلوب جهت کاهش فرار مالیاتی (مورد مالیات بر درآمد)؛ تحلیل نظری و تجربی - منتشرشده در 1394/12/26
سیدمحمد حسینی فرد، دکتر قهرمان عبدلی، دکتر حمید ابریشمی
XML بهبود کارایی الگوریتم تشخیص تقلب مالیاتی با استفاده از الگوهای پردازش موازی - منتشرشده در 1394/12/26
آقای مهدی سامعی راد، دکتر اسدالله شاه بهرامی
XML بررسی و راهکارهایفقهی قانونی جرائم در نظام مالیاتی - منتشرشده در 1394/12/26
حسین کفشگر جلودار، مجید حبیبیان نقیبی
XML مدیریت ریسک مالیاتی: با تأکید بر اندازه و نوع فعالیت مؤدیان حقوقی - منتشرشده در 1394/12/26
دکتر سید مهدی رمضانی، دکتر علی عسکری
XML بررسی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورها - منتشرشده در 1394/12/26
محسن مهرآرا، پوریا اصفهانی
XML بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی: تبیین نقش انتقام ارباب رجوع در تمایل به فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1395/11/13
میثم شیرخدائی، فرشته خلیلی پالندی، هاجر شیرازی
XML چالش های مالیاتی شرکت های عملی (موضوع ماده 220 قانون تجارت ایران) - پذیرفته شده در 1395/8/3
آقای رضا چراغی، آقای مهدی عاشوری
XML مالیاتها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه‌ای - پذیرفته شده در 1396/5/30
علی اصغر سالم، یونس نادمی
XML برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی : تحلیل تجربی در ایران - پذیرفته شده در 1394/11/18
آقا رضا امیدی پور، آقا جمشید پژویان، آقا تیمور محمدی، آقا عباس معمارنژاد
XML مسیر بهینه نرخ رشد درآمدهای مالیاتی: تئوری کنترل بهینه پویا - پذیرفته شده در 1395/2/18
آقای علی یونسی، دکتر هادی غفاری، دکتر محمد حسین پورکاظمی، دکتر فرهاد خداداد کاشی
XML مقایسه آثار رفاهی و زیست‌محیطی انواع مالیات بر کربن به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای - پذیرفته شده در 1394/11/18
دکتر فرهاد خداداد کاشی، مهدی اکابری تفتی، دکتر یگانه موسوی جهرمی، دکتر علی اکبر خسروی نژاد
XML برآورد وقفه مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک گروههای مالیاتی استان گلستان - پذیرفته شده در 1395/2/20
مریم ستوده نیا، محمود محمود زاده
XML ارتباط بین سبک های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها - پذیرفته شده در 1395/2/25
مهدی صالحی، سمانه زمانی مقدم، افسانه لطفی
XML کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر برآن (مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) - پذیرفته شده در 1395/4/5
کمال اوجاقلو، حسین بهروان، محسن نوغانی
XML ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر توسعه‌ی پایبندی کارکنان به رفتارهای اخلاقی در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی - پذیرفته شده در 1395/3/4
فرزاد محمدی سالاری
XML تأثیر جهانی‌شدن بر شاخص مالیات به هزینه‌های جاری دولت - پذیرفته شده در 1395/2/25
ناهید عاشوری، محمد مهدی برقی اسگویی، اکبر عاشوری
XML بررسی تطبیق پذیری نظام حقوق مالیاتی ایران با اصول حاکم بر تجارت جهانی - پذیرفته شده در 1394/11/20
آقا نعیم نوربخش، آقا محمد امین زندی
XML تعیین و ارزیابی شاخص های کارایی نسبی ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و استان تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) - پذیرفته شده در 1394/6/8
علی عسکری، محمد جواد چرخ کار
XML بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران) - پذیرفته شده در 1394/12/9
دکتر وحید برادران، خانم مریم ولیجانی
XML رویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1394/11/18
داود سیفی، دکتر ابوالفتح خالفی
XML بررسی انگیزه‌های مالیاتی عضویت در گروه‌های تجاری - پذیرفته شده در 1395/8/3
محسن نظری، معصومه صابر ماهانی، مصطفی دلدار
XML کاربست روش های داده کاوی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی - پذیرفته شده در 1394/11/18
مریم غریبی
XML شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات بر تمکین مالیاتی مؤدیان حقوقی در مشهد با رویکرد AHP و تحلیل محتوا - پذیرفته شده در 1394/3/5
سيد اکبر منجگانی، وحیده طبسی لطف آبادی
XML تحلیل تجربی توهم مالی در ایران - پذیرفته شده در 1394/12/10
مجید مداح، محبوبه فراهتی
XML تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات - پذیرفته شده در 1394/3/5
دکتر احمد خدامی پور، یونس بزرایی
XML چگونگی تسهیل پرداخت مالیات در ایران - منتشرشده
علی نصیراقدم، مهدی موحدی بک نظر، محمدجواد رضایی، زینب مرتضوی فر
XML بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی ,ادغام مدل تئوری پذیرش وتئوری رفتار برنامه ریزی شده - پذیرفته شده در 1394/4/13
آرمان بهراد
XML تأثیر مالیات بر عملکرد شرکت نفت بر کارایی سازمان مالیاتی( رویکرد تحلیل پوششی داده ها) - پذیرفته شده در 1394/3/5
ابراهیم موسوی، محمدرضا منجذب
XML تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران - پذیرفته شده در 1394/4/13
مصطفی باقری، منوچهر توسلی نایینی
XML بررسی میزان کارآیی ضرایب مالیاتی جهت برآورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری - پذیرفته شده در 1395/2/25
hamis hoseini حمید حسینی آبخارکی
XML بررسی جایگاه جرائم مالیاتی درجلوگیری از فرارمالیاتی درنظام مالیات برارزش افزوده - پذیرفته شده در 1394/6/8
ناصر حمیدی، امیر محمدزاده، فاطمه محمدی
XML اثرات سیاست های مالیاتی بر رفاه مصرف کننده(در قالب مدل تعادل عمومی نسل های همپوش) - منتشرشده در 1395/11/13
الهه افروزکلاردهی، حسین راغفر، میرحسین موسوی، معصومه فولادی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه مالیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Tax Research

Designed & Developed by : Yektaweb