پژوهشنامه مالیات- هزینه‌های نویسندگان
هزینه‌های داوری، پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
پژوهشنامه مالیات کاملاً رایگان است و هیچ هزینه‌ای بابت دریافت، داوری و انتشار از نویسندگان و هزینه آزادسازی مقاله از خوانندگان دریافت نمی‌کند.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه مالیات:
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.122.28.fa
برگشت به اصل مطلب