پژوهشنامه مالیات- حق نشر و مالکیت معنوی
حق نشر و مالکیت معنوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
نشر و توزیع مجدد مطالب این نشریه در هر رسانه یا قالبی و بازترکیب واستفاده از محتوای آن به صورت غیرتجاری با ذکر منبع تحت گواهی Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴,۰ International Public License بلامانع است. 
نویسندگان در هنگام ارسال مقاله حق انتشار (Publishing Right) آن را در صورت پذیرش مقاله در فرآیند داوری همتراز به پژوهشنامه مالیات واگذار می‌نمایند؛ این حق فقط در صورت رد علمی مقاله از نشریه سلب می‌شود و نشریه می‌تواند مقاله را به هر شکل منتشر کرده و از انتشار آن درآمدزایی کند. حق مالکیت معنوی (Copy Right) مقاله همواره و بلاشرط برای همیشه در اختیار نویسندگان خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه مالیات:
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.123.29.fa
برگشت به اصل مطلب